OPBR verheldert en verenigt

Updates lopende projecten

Binnen OPBR wordt vinger aan de pols gehouden op diverse dossiers die voor het lokale bedrijfsleven van belang zijn. In dit artikel geven we hiervan een update.
opbr-aangenaam

BETER BEREIKBAAR GOUWE

Maar liefst 26 varianten werden genoemd als mogelijke oplossing voor de slechte bereikbaarheid van het Gouwegebied en de doorvaart op de Gouwe. Hierover schreven we in de vorige uitgave van Quartaal Magazine. 

De grootste zorg zat ’m in de varianten W15 en W19 die ronduit nadelig zouden uitpakken voor Bodegraven-Reeuwijk. Het ging om het verbeteren van de Oostelijke Randweg Boskoop (W15), de uitbreiding daarvan (W19) en het verhogen van de maximum snelheid van 60 naar 80 km.

Namens onze gemeente spraken diverse belangengroepen zich uit tegen deze varianten. Onder de belangengroepen bevonden zich OPBR, RvHID, VORT en gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente haakte pas laat aan in het proces, maar liet zich niet onbetuigd. Van de ruim 50 maatregelen die naderhand zijn ingediend als suggestie, is de helft van gemeente Bodegraven-Reeuwijk afkomstig.

De stand van zaken nu (december 2019) is dat de varianten W15 en W19 van tafel lijken te zijn. Eef Verkleij is namens OPBR actief betrokken in dit project. Eef: “Met het vervallen van de twee varianten is de unieke kans ontstaan om de Bodegravenboog en het doortrekken van de parallelstructuur A12 versneld hoger en duidelijker op de prioriteitenlijst te plaatsen bij betreffende overheidsinstanties. Het gezamenlijke bedrijfsleven in onze gemeente kan een belangrijke rol spelen in dit proces.” 

Wil je meepraten over deze thematiek, meld je dan aan via info@opbr.nl

GLASVEZEL

De aanleg van glasvezel vordert langzaam. Rondom Reeuwijk-Dorp wordt hard gewerkt aan de aanleg van glasvezel. In Tempel en Oud-Reeuwijk is het graafwerk zo goed als afgerond. Inmiddels is een aantal woonhuizen en bedrijven aangesloten. Het project van Glasdraad rond Bodegraven en Nieuwerbrug had in november moeten starten, maar het wachten is op de laatste goedkeuring door de gemeente.

ONDERNEMERSPRIJS MIDDEN-HOLLAND

 

Op 20 december staan twee Bodegraafse ondernemers op het podium bij de uitreiking van de Ondernemersprijs Midden-Holland: Renske en Klaas-Jan van Dam. In een artikel in Kijk op Bodegraven-Reeuwijk geeft het echtpaar een kijkje in de ondernemerskeuken: “Gebundelde krachten blijken een succesformule voor PuntKomma.”

Wie ‘live’ de prijsuitreiking wil meemaken, is van harte uitgenodigd om daarbij te zijn. Tijdens de bekendmaking van de Ondernemers van het jaar 2020 Midden-Holland verzorgt oud Formule1-coureur Robert Doornbos een presentatie over ondernemerschap, racen en de top bereiken.

Kaarten voor de avond zijn à € 39 exclusief btw verkrijgbaar op de website van Ondernemersprijs Midden-Holland.

BEDRIJVENTERREINEN

De gemeente, het OPBR en de RvHID werken goed samen in Triple Helix Midden-Holland inzake de ontwikkeling van een Regionale bedrijventerreinenstrategie in Midden-Holland en de mogelijkheden voor Bodegraven-Reeuwijk daarin. In Triple Helix MH is het concept geaccordeerd met de creatie van 18 ha aanvullend voor de periode 2020-2030: 7 ha uitbreiding Zoutman (foto) en 11 ha aanvullend in Bodegraven.

Het OPBR en de RvHID zijn blij dat de behoefte in Bodegraven-Reeuwijk onderkend wordt. OPBR en RvHID hebben de gemeenteraad echter laten weten dat de 11 ha voor Bodegraven nog minder is dan de onttrekking aan bedrijventerreinen door transformatie naar woningbouw, en er nu al geen ruimte meer is. OPBR en RvHID gaan zich in de regio inspannen om een concreet perspectief te krijgen op extra hectaren.

De lokale democratie zal overigens uiteindelijk beslissen over de aanwending van de mogelijkheden.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten