OPBR verheldert en verenigt

“We komen bedrijfspercelen tekort”

Door de herbestemming van ‘bedrijven’ naar ‘wonen’, neemt het aantal vierkante meters bedrijfspercelen af zonder dat er voldoende compensatie voor terug komt. OPBR ging hierover in gesprek met Janco Blanken en Peter Domburg.
bedrijventerreinen (1)

Janco Blanken (Bureau Ben Kraan) en Peter Domburg (Domburg Bodegraven) houden zich namens de RvHID bezig met bedrijventerreinen. De commissie die ze samen vormen, bestaat sinds een half jaar. Over het waarom van deze nieuwe commissie zegt Janco: “We constateerden dat er ongewilde consequenties zijn aan het beleid dat de gemeente nu voert. En wil je invloed op het beleid uitoefenen, dan moet je je organiseren.”

Compensatie

Een van de consequenties die Janco en Peter signaleerden, is dat er niet voldoende compensatie is en komt voor het verlies aan bedrijfsruimte. “De gemeente noemt Zoutman II als compensatie voor het verlies aan ruimte met een bedrijfsbestemming in Bodegraven. Maar die compensatie is lang niet voldoende. We verliezen in Bodegraven ruim 10 hectare aan bedrijfsruimte, dat krijgen we daar niet terug.”

Snel geld

De heren vragen zich openlijk af of ze blij moeten zijn met de invulling van de huidige uitbreiding van Groote Wetering. “De gemeente heeft in onze ogen voor de korte klap gekozen. Voor snel geld.” Het feit dat RvHID zijn nek uitgestoken heeft voor goed vervoer op Broekvelden, maar geen enkele inspraak heeft gehad in welke type bedrijven er op de uitbreiding komt, was een van de concrete aanleidingen tot het instellen van de commissie bedrijventerreinen. “Als RvHID toen een sterkere stem had, was dit misschien voorkomen. Het gaat ons er niet per se om dat lokale ondernemers voorrang krijgen op ondernemingen van buiten de gemeente. Wij bekommeren ons om het totaalplaatje. Hoeveel vrachtwagens rijden het terrein extra op en af, hoeveel werkgelegenheid levert het op en welk type werkgelegenheid is dat.” 

“De gemeente heeft voor de korte klap gekozen. Voor snel geld”

Zoutman

De commissie houdt zich niet bezig met het Reeuwijkse bedrijventerrein Zoutman. Peter: “Daar zitten de leden van RvHID niet. De enige reden dat wij ernaar kijken is omdat de gemeente het als compensatie aanwijst voor de ruimte die we in Bodegraven kwijtraken. Maar een Bodegraafs bedrijf wil liever niet naar Reeuwijk verhuizen.”

Toekomst

Hebben we in de toekomst nog wel zoveel ruimte nodig? Peter hoort het wel vaker. “De lucht in, de grond in, het gebeurt allemaal al op Groote Wetering. We gaan bij ondernemers op bezoek en inventariseren de wensen en stellen dan ook deze vragen. ‘Gaat robotisering er niet voor zorgen dat je minder ruimte nodig hebt?’ Als antwoord krijg ik juist te horen dat robotisering nog meer ruimte vraagt dan nu.”

“We willen de leden van RvHID behoeden voor tekorten in bedrijfshuisvesting,” zegt Janco. “Sommige bedrijven zitten nu bewust ruim in hun jasje. Ze willen straks de ruimte hebben om te expanderen. Maar die kans heeft niet iedereen.” Peter vult aan: “Er zijn bedrijven die helemaal klem zitten en weggaan omwille van de ruimte, of vanwege het ontbreken van vergunningen.”

Visie

Peter: “We moeten met de gemeente in overleg om een oplossing te vinden. Inmiddels hebben we met de gemeente de afspraak dat we een aantal keer per jaar met de ambtenaren om tafel zitten om te praten over de bedrijventerreinen. Er moet een visie worden ontwikkeld die door gemeente en ondernemers wordt gedeeld.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten