OPBR verheldert en verenigt

Waar huisvesten we arbeidsmigranten?

OCB en RvHID protesteerden tegen de plannen van het college met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Arjan Griffioen: “Wij beseffen dat er een oplossing moet komen, maar de weg er naartoe moet anders lopen dan nu gegaan is.”
arbeidsmigranten

OCB: Geen bewoning op bedrijventerreinen

De ondernemers die verenigd zijn in het Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB) zijn unaniem van mening dat het vestigen van grote woonlocaties op hun bedrijventerreinen ongewenst is. OCB is de vereniging in het trekkingsgebied Broekvelden, Groote Wetering en Dronenhoek.

Voorzitter Peter Domburg gaf in de afgelopen tijd een duidelijk signaal af richting de lokale politiek: OCB wil geen woonfunctie op bedrijventerreinen. Peter: “De enige weg in Bodegraven waar een mix van wonen en bedrijven is toegestaan is de Italiëweg, maar daar geldt dat de woonfunctie vervalt zodra een woning bedrijf wordt. Dan is het toch raar als we opeens besluiten dat er een stuk verderop wel gewoond mag worden. Want je kunt het tijdelijke opvang of hotels noemen, de huisvesting van arbeidsmigranten heeft gewoon bestemming wonen. De terreinen hebben een andere functie, er rijdt veel verkeer, het is ongeschikt voor bewoning.”

Voorgaand wethouder Martien Kromwijk heeft er geen geheim van gemaakt dat hij op zoek was naar woonlocaties dichtbij de bedrijven waar de buitenlandse arbeiders werken. Peter: “In het beleidskader staat Dronenhoek aangewezen als locatie voor huisvesting arbeidsmigranten. Je kunt dus niet zeggen dat op basis van de uitspraken van de toenmalige wethouder de ondernemers mochten verwachten dat dit plan uit de koker van het college van b en w zou rollen.”

Unaniem tegen

Op woensdag 7 november was er een inspraakavond op het gemeentehuis. De (potentiële) kopers van een woning op Vrije Veld maakten de raadsleden duidelijk dat de locatie en omvang van de huisvesting én timing van de plannen van ‘onbehoorlijk bestuur’ getuigt. Nog geen week erna stond een reguliere vergadering van OCB op de agenda. Het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ werd als extra agendapunt aan de vergadering toegevoegd.

Na stemming bleek dat de aanwezige ondernemers unaniem tegen de plannen van het college waren. Het bestuur kreeg toestemming om het budget vrij te maken om het nodige te doen om de plannen doorgang te laten vinden. Daarop nam de vereniging voortvarend een advocaat in de arm om hun bezwaren kenbaar te maken aan de gemeente. Inmiddels waren de gemeenteraadsfracties ook tot de conclusie gekomen dat de plannen van het college maar beter geen doorgang konden vinden. Verdere acties zijn daarom vooralsnog uitgebleven.

RvHID: Eerst de feiten checken

De huisvesting van arbeidsmigranten was tot voor kort geen thema binnen de RvHID (Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening). Voorzitter Arjan Griffioen: “Wethouder Dirk-Jan Knol heeft de ondernemers compleet verrast met zijn plannen. Er is de RvHID nooit iets gevraagd op dit gebied, er heeft nooit overleg over plaatsgevonden. Opeens lazen we in de media het voorstel voor de huisvesting van honderden arbeidsmigranten in twee gebouwen op het bedrijventerrein.”

De voorzitter van RvHID kent zijn leden. Velen ervan zijn gevestigd op de Bodegraafse bedrijventerreinen. Als de plannen tot besluit zouden hebben geleid, zijn de gevolgen ervan van directe invloed op hen en hun bedrijfsvoering. De voorzitter laat er geen misverstand over bestaan dat de locatie wat hem betreft zeer slecht gekozen was. “Industrie is industrie, wonen is wonen. Op een bedrijventerrein past geen woonfunctie in dit volume.”

Check de feiten

Naast de verkeerde locatie heeft Arjan nog een tweede kritiekpunt: de plannen zijn niet gebaseerd op verifieerbare feiten. “Rond arbeidsmigranten is nog veel onduidelijk. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er aan de slag in onze gemeente? Niemand die het exact weet. Ook het aantal arbeidsmigranten dat binnen de gemeentegrenzen woont, is niet bekend. En zijn er migranten die hier wel wonen, maar elders werken? Dit is niet in kaart gebracht. Er worden allerlei aannames gedaan. Wij willen allereerst dat de feiten boven water komen. De informatie hiervoor moet de gemeente ophalen bij de ondernemers waar de migranten werken. En daarnaast moet zij inventariseren hoeveel arbeidsmigranten reeds in de dorpen wonen.”

Enquête

Een aantal leden van RvHID heeft arbeidsmigranten in dienst. Hoe vinden zij de houding van RvHID ten opzichte van de gemeente? “Om dat te vragen hebben onze leden onlangs een enquête ontvangen. Vanwege de verscheidenheid in het type bedrijven dat lid is, verwachtten we niet dat er een eensgezind ‘actieplan’ uit zou rollen. Uit die inventarisatie bleek wel dat de leden in grote meerderheid vinden dat wij als RvHID hierover in nauw contact moeten staan met de gemeente.” De gemeente heeft, volgens de voorzitter, ook de duidelijke opdracht om overleg te zoeken met de ondernemers over dit type onderwerpen. “Ik heb tegen de wethouder gezegd ‘Het bestaat niet dat je ons nog een keer voorbijloopt op deze manier.’ Er is slechts met enkele ondernemers gesproken. Dat kan echt niet.”

Hoe verder

In het eerste kwartaal van 2019 besteedt RvHID ruim aandacht aan het thema arbeidsmigratie. “Dit kan tijdens de ledenvergadering van maart, maar we spelen ook met de gedachte om een Open Café te organiseren waarbij ook niet-leden uitgenodigd worden. De plannen zullen in de komende weken vorm krijgen.” Wat wel zeker is, is dat er een gesprek komt tussen RvHID en het college. Onderwerp van gesprek is de manier waarop het college te werk gaat, zegt Arjan. “De raad blijft zeer betrokken bij dit onderwerp. Wij beseffen dat er een oplossing moet komen, maar de weg er naartoe moet anders lopen dan nu gegaan is. Gelukkig is het college zich daar ook van bewust.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten