OPBR verheldert en verenigt

‘Zonder het bedrijfsleven kunnen wij als vereniging niet bestaan’

Ondernemers spelen een belangrijke rol in de lokale economie en zorgen voor werkgelegenheid en levendige dorpscentra, maar ook maatschappelijk zijn zij van onschatbare waarde. Zonder hun sponsorbijdrage zou Bodegraven-Reeuwijk er heel anders uitzien op sportief en cultureel gebied en het is maar de vraag of er evenementen als de Vakantiespelen en Bruisend Reeuwijk zouden zijn.
magazine-maatschappelijk

Uit recent onderzoek van MKB Nederland blijkt dat driekwart van de MKB-bedrijven maatschappe-lijke organisaties en/of maatschappelijke activiteiten in de regio sponsort. Iets meer dan de helft ondersteunt maatschappelijke organisaties en 45 procent ondersteunt maatschappelijke activiteiten. Vooral MKB-bedrijven in de bouw en detailhandel sponsoren en ondersteunen veel.


Qua sponsoring gaat het meestal om sportclubs en -verenigingen, gevolgd door culturele organisaties, maar ook maatschappelijke organisaties en evenementen worden ondersteund. Volgens de onderzoekers ondersteunen onder-nemers maatschappelijke organisaties en activiteiten vooral vanwege hun [sociale] betrokkenheid, de binding en leefbaarheid met het dorp of om iets terug te doen voor de lokale samenleving. Zij zien naamsbekendheid of het aantrekken van personeel als een mooie bijkomstigheid.

 

In stand houden voorzieningen

Bart Lageweg van Bizway onderschrijft dat. Als een van de grotere sponsoren in Bodegraven-Reeuwijk steunt hij Rohda’76, ESTO, VSTS, BZ&PC, Vriendenschaar, het Everts-huis, De Oude Zustertuin, Promising Voices, serviceclubs en maat-schappelijke organisaties.


Lageweg legt uit waarom hij sponsort: “Aan de ene kant is het als bedrijf leuk om je lokale betrokken-heid te laten zien, aan de andere kant speelt ook een commercieel belang mee. Voor medewerkers betekent het iets dat het bedrijf waar zij voor werken op het shirtje van hun voetbalclub staat. Dat heeft een positief effect op recruitment. Alleen deelnemen aan businesstoernooien vinden wij te makkelijk. Voor een paar honderd euro meer kun je verenigingen echt helpen. Bij ons past het in de begroting en voor verenigingen is de impact enorm.”

Onmisbaar

Voor Rohda’76 en ESTO is sponsoring onmisbaar. De voetbalclubs krijgen jaarlijks zo’n vijfde van de begroting gesponsord. Ter vergelijking: bij ESTO is de contributie goed voor zo’n 40 procent van de inkomsten. “Door sponsoring kunnen we als vereniging groeien en bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, onderhoud plegen en investeren in de jeugd,” laat Djordy Sterk weten.

Overigens dragen bedrijven niet alleen bij met geld, maar ook in natura. Zo heeft Rohda’76 de kleedkamers verbouwd en verduurzaamd, een project dat 300.000 euro zou kosten. Dankzij subsidies, een bijdrage van de Rabobank, de Rohda Business Club, hun Club van Honderd en zeshonderd onbetaalde manuren kostte het de club niets.

Ook voor kleine verenigingen zoals gymnastiekvereniging Heres is sponsoring belangrijk. De vereniging heeft nu tien ‘vrienden’ die de club voor 100 euro per jaar steunen en hoopt met een nieuw sponsorplan meer donateurs te werven. “Met de sponsoropbrengsten kan een deel van de zaalhuur of leiding worden betaald en het wordt ingezet om de contributie zo laag mogelijk te houden. Zonder sponsoring zou de contributie omhoog moeten en kunnen wij turnen niet toegankelijk houden voor iedereen,” licht Gaby van den Bos toe.

‘Door sponsoring kunnen we investeren in de jeugd.’

Djordy Sterk

‘Zonder sponsoring moet de contributie.’

Gaby van den Bos

‘Sponsoring is geen gratis geld.’

Bart Lageweg

Noodzaak

Behalve aan [sport]verenigingen draagt het bedrijfsleven ook bij aan evenementen en activiteiten in onze dorpen. Voor stichting Volksvermaak – de drijvende kracht achter Bruisend Reeuwijk en het Koningsdagfeest in Reeuwijk – is sponsoring door het bedrijfsleven onmisbaar om een evenement neer te zetten. Voorzitter Rudi Otto geeft aan dat het bedrijfsleven voor tienduizenden euro’s sponsort. “Sponsoring is een belangrijk deel van onze inkomsten naast de horeca-inkomsten. Op het moment dat wij geen sponsoring meer zouden hebben vanuit de bedrijven kan een evenement zoals Koningsnacht/-dag en Bruisend Reeuwijk niet plaatsvinden.” Otto geeft aan de kosten voor Koningsdag richting de 65.000 à 70.000 euro gaan en voor Bruisend Reeuwijk richting de 85.000 à 90.000 euro. “Sponsoring heb je echt nodig.”

Niet bestaan zonder bedrijfsleven

Ook de Vakantiespelen in Bodegraven kunnen niet zonder sponsoren. De sponsorcommissie geeft aan dat zij goederen en gelddonaties ontvangen. “Voor de goederen hoeven wij niks of minimaal te betalen. Dat zijn zaken zoals het podium, pallets, de poort, materieel voor de opbouw of spullen die we gebruiken voor het veld. We schatten dat dit om tienduizenden euro’s gaat. Alle gelddonaties die wij binnenkrijgen, dekken samen een derde van de totale uitgaven voor het gehele evenement. Zonder ondernemend Bodegraven en omstreken zouden wij veel minder groot kunnen uitpakken voor de kinderen of helemaal niet kunnen bestaan.”


Ook maatschappelijke voorzieningen, zoals De Oude Zuster-tuin, het Evertshuis, het Groene Harthuys en de Hospice evenals religieuze instellingen kunnen de steun van het bedrijfsleven goed gebruiken. Gert Nap, bestuurslid van Hospice Bodegraven-Reeuwijk, rekent voor dat het hospice jaarlijks zo’n 30.000 tot 50.000 euro krijgt van lokale ondernemers. “We krijgen geld, maar ook heel veel in natura: onze koffie wordt gesponsord en de airco, de zonnepanelen en het onderhoud daarvan en de vloerbedekking van de vierde kamer hebben we gekregen. Zonder het bedrijfsleven zou het voor ons heel lastig worden onszelf te bedruipen en daarom zijn we dankbaar voor hun steun.”


Het bedrijfsleven draagt ook via serviceclubs als de Rotary en Lions Club bij aan de ondersteuning van maatschappelijke organisaties en voorzieningen. Ook dit gaat om tienduizenden euro’s.

Welvaart en welzijn

Het bedrijfsleven draagt dus in grote mate bij aan zowel de welvaart als het welzijn van onze gemeente. Bart Lageweg van Bizway heeft ten slotte nog een tip voor maatschappelijke organisaties: “Communiceer terug wat je doet met sponsorgelden of wat je plannen zijn. Een jaarbericht met daarin de bereikte doelen of juist een uitleg waarom je geld nodig hebt, is heel belangrijk. Sponsoring is geen gratis geld.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten