OPBR verheldert en verenigt

‘Met veel genoegen’

Na ruim vijf jaar ben ik begin januari teruggetreden als voorzitter van OPBR. Vijf jaar lang heb ik veel tijd gestoken in besturen: overleggen, lobbyen, notities schrijven en vooral lezen, heel veel lezen. Ik deed het met veel genoegen.
magazine-janoostveen

Ik vond het een voorrecht om te werken met leuke en inspirerende mensen, waaronder vele ondernemers. Fijne contacten zijn in mijn ogen een eerste vereiste om het besturen vol te houden. Om überhaupt iets vol te houden dat veel tijd en energie vergt. Wat ook motiveert, is de constatering dat het effect heeft wat je doet. En dat heeft het besturen van OPBR absoluut. Steeds vaker wordt er naar ondernemers en OPBR geluisterd in Bodegraven-Reeuwijk, in de regio en in de provincie. Uiteindelijk leidt dat tot een verbetering van het ondernemingsklimaat.

OPBR kan door de bundeling van krachten veel meer bereiken dan individuele ondernemers en ondernemersverenigingen. Bovendien hebben individuele ondernemers de tijd en energie niet om zich met regionale aspecten bezig te houden, de eigen bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de eigen branche vergen al veel.

Door het gezamenlijk optrekken als OPBR worden ondernemers serieuzer genomen. Hoe sterker OPBR is, hoe meer er kan worden bereikt op talloze thema’s: ruimte om te ondernemen, bereikbaarheid, duurzaamheid, levendige dorpskernen, et cetera.

Het is niet alleen belangenbehartiging wat OPBR doet. De vereniging verspreidt ook informatie onder de ondernemers in onze mooie gemeente. Met social media, persberichten, nieuwsbulletins en ook dit magazine. Ondernemers en bestuurders van ondernemersverenigingen maken intensief gebruik van de informatieverspreiding door OPBR. De OPBR-ledenbijeenkomsten en symposia van OPBR Duurzaam trekken goed gevulde zalen. Verenigingen in de regio kijken daar toch wel een beetje jaloers naar.

Het was mooi én plezierig om ruim vijf jaar lang een bijdrage te leveren aan OPBR en daarmee aan het bevorderen van het ondernemersklimaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat OPBR de komende jaren onder het voorzitterschap van Arjan alleen nog maar sterker wordt en meer gedaan krijgt. Op deze plaats wens ik Arjan toe dat hij daar evenveel genoegen in zal scheppen als ik heb gedaan.

Jan Oostveen

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten