OPBR verheldert en verenigt

‘Wees trots en werk samen voor een krachtigere regio’

Arjan Griffioen heeft per 8 januari het voorzitterschap van OPBR van Jan Oostveen overgenomen. Arjan is eigenaar van het bouwbedrijf Goudriaan-Jongerius in Waarder en sinds 2017 bestuurslid van OPBR. Hij hoopt als voorzitter de professionalisering van OPBR voort te zetten en bruggen te bouwen tussen ondernemers, overheden en andere organisaties.
magazine-arjangriffioen

Toen bekend werd dat jij voorzitter zou worden, werd benadrukt hoe ‘jong’ je bent. Vind je jezelf ook zo jong?

Haha, dat valt wel mee. Maar ik denk dat er niet veel mensen van mijn leeftijd zijn die een functie als voorzitter van een ondernemersvereniging invullen, en dan ook nog met veel bestuurlijke ervaring. Ik was 27 toen ik bij Rohda’76 als voorzitter begon en ik heb dat tien jaar gedaan. Sinds 2017 ben ik voorzitter van de Raad van Handel en Industrie [RvHID].

Ik heb een aangeboren energie om dit soort dingen naast mijn werk op te pakken. En besturen is mijn tweede natuur. Ik vind het leuk om andere mensen te motiveren en te coördineren.

Waarom dan specifiek voorzitter worden van OPBR?

Ik probeer altijd verbinding te zoeken en bruggen te bouwen. Ik heb een lokaal bedrijf met lokale medewerkers en daarmee opereer ik in een driehoek van wederkerigheid: ik ben gevestigd in het dorp en mag daar geld verdienen, maar daarvoor geef ik iets terug aan de gemeenschap. Dat kan in de vorm van sponsoring van verenigingen en kerken, maar ook door voorzitter te worden van een vereniging als OPBR.

Wat is de belangrijkste functie van OPBR wat jou betreft?

OPBR is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente als die iets wil met het bedrijfsleven, de sparringpartner en behartiger van de belangen van ondernemers. Uit die samenwerking is ook het Actieprogramma Economie ontstaan, dat afgelopen jaar is vernieuwd. Daarin staan een stuk of tien thema’s waar we samen aan werken, zoals de stimulering van duurzaamheid, de uitbreiding van bedrijventerreinen en de verbetering van de bereikbaarheid.

Onder Jan Oostveen heeft het OPBR bovendien een serieuze ontwikkeling doorgemaakt. Het is nu een toonaangevende vereniging in de regio. Hiervoor hingen we er een beetje bij naast Alphen en Gouda, nu worden de oren gespitst als wij iets inbrengen.

Als nieuwe voorzitter wil ik volop in gesprek blijven, thema’s aandragen en leden uitdagen samen te werken in de regio.

Je hebt aangegeven dat je je wilt focussen op bedrijventerreinen en woningbouw. Dat eerste spreekt vanzelf, maar is woning-bouw ook een ondernemersonderwerp?

Bedrijventerreinen en woningbouw zijn verbonden. Aan de ene kant hebben we ruimte nodig voor lokale bedrijven om te groeien. Er is de laatste jaren veel bedrijventerrein getransformeerd naar wonen. Dat is prima, maar dan moeten er wel concrete plannen zijn voor vervangende ruimte.

Aan de andere kant heb je woningen nodig voor levendige dorpen en een poule aan werknemers, die het fijn vinden dicht bij huis te werken. Daarbij is het vooral belangrijk dat er woningen zijn voor jonge mensen, die voor vitaliteit en diversiteit op de werkvloer zorgen.

Wat zijn de andere speerpunten?

We moeten de behoefte op de arbeidsmarkt duidelijker maken: wie zijn er nodig, met welke opleiding? Wat kan de regio bieden? BinnenKijken Bij Bedrijven is een mooi initiatief, maar dat mag steviger worden ingezet. Het kost veel tijd voor ondernemers en bezoekers moeten ook de moeite willen nemen om bij bedrijven langs te komen. Wat nu als we een grote banenbeurs organiseren waarin we standjes hebben van allerlei ondernemers uit de regio op één plek, ingedeeld op sector? Dan ontmoeten ondernemers elkaar ook gelijk en kunnen er mooie samenwerkingen ontstaan.

Verder moet OPBR Duurzaam vooral doorgaan met wat ze doen: blijven enthousiasmeren en middelen blijven aanbieden waarmee onder-nemers concreet aan de slag kunnen gaan, zoals de symposia en SEB-MH.

Wat wil je ondernemers ten slotte meegeven?

Bodegraven-Reeuwijk heeft een heel breed en krachtig palet aan ondernemingen, dat kan sterker worden ingezet. Bijvoorbeeld op het gebied van distributie en logistiek, maar ook op IT en duurzaamheid. Wees trots, laat zien wat je in huis hebt en deel die kennis met anderen. Als jij meebeweegt met de ontwikkelingen, merk je vanzelf dat er ruimte voor je ontstaat.

‘Als jij meebeweegt met de ontwikkelingen, merk je vanzelf dat er ruimte voor je ontstaat.’

Arjan Griffioen

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten