Over OPBR

Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) is een vereniging met de ondernemersverenigingen in de gemeente als leden. In onderlinge samenwerking streven wij er naar om de belangen van alle ondernemers in de gemeente te behartigen.

Quartaal Magazine

Met het Quartaal Magazine informeert OPBR ondernemers over complexe, nieuwe of juist langlopende dossiers. De redactie stelt nieuwsgierige vragen aan personen die de lezer meer achtergronden over bepaalde onderwerpen kunnen geven of die een mening laten horen die we nog niet kenden. Meld je aan »

Quartaal Magazine Q3 - 2021

Dossier Glasvezel

Overal snel & stabiel internet

Het OPBR wil dat in 2025 alle adressen in Bodegraven-Reeuwijk toegang hebben tot snel internet. In het dossier lees je de status van alle gebieden. Naar het dossier »

Dossier KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

Met een KVO maken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer gezamenlijk afspraken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Naar het dossier »

Dossier Bodegravenboog

Aansluiting N11 op A12

Het OPBR zet zich in om de politiek te overtuigen van de grote toegevoegde waarde van de Bodegravenboog. Naar het dossier »

Dossier Duurzaam

Duurzaam ondernemen

Hoe en in welk tempo transformeren we naar een duurzame samenleving. Naar het dossier »