OPBR verheldert en verenigt

De gemeenten die samenwerken in de RES Midden-Holland hebben het Programma Zon op Veld vastgesteld. Hierin staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. In Bodegraven-Reeuwijk zijn 5 kansrijke gebieden geïdentificeerd, en nog eens 5 mochten die eerste niet genoeg zijn om de opwek-ambitie te halen.
Door ruimtegebrek en een stagnerende bereikbaarheid staan de welvaart en vitaliteit in Midden-Holland onder…

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten