OPBR verheldert en verenigt

BESTEDINGSFONDS ONS FONDS

In de periode mei 2017 – februari 2018 heeft het Bestedingsfonds de aanvragen van vijf projecten gehonoreerd.
bestedingscommissie

Het Gemeentebreed Fonds van Ons Fonds heeft sinds haar totstandkoming, mei 2017, de volgende projecten gehonoreerd:

Bijdrage professionalisering OPBR

Bijdrage aan de verdere professionalisering van OPBR, het platform van alle ondernemingen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met deze professionalisering kunnen strategische en beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het ‘ondernemen’ tijdig worden gezien en vertaald worden naar de mogelijk consequenties voor de leden van de trekkingsgebieden, de ondernemingen.

Bijdrage Lobby Bodegraven Boog

Bijdrage om de lobby voor een volledige aansluiting van de N11 op de A12 (de Bodegraven Bogen) een stevige basis te geven. Voor dit lobbytraject is ook geld beschikbaar gesteld vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland.

Bijdrage glasvezel buitengebied in Bodegraven-Reeuwijk

Bijdrage aan een project voor een eerste stap om zoveel mogelijk van de ruim 700 adressen in onze gemeente die nu geen toegang hebben tot breedbandinternet (nagenoeg allemaal buiten de bebouwde kom), aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Bedrijventerrein Rijnhoek wordt hierin meegenomen.

Bijdrage Reeuwijk-Dorp buitengebieden van glasvezel voorzien

De Bestedingscommissie van het Gemeentebreed Fonds blijft de komende jaren aandacht schenken aan de verbetering van de internet infrastructuur in de gehele gemeente, essentieel onderdeel van het ondernemingsklimaat. Inmiddels is in dit kader de aanvraag gehonoreerd van de omgeving van Reeuwijk-Dorp, waar de infrastructuur nu zeer slecht is. Het lokale bedrijfsleven levert een forse bijdrage.

Bijdrage Centrummanagement 2018

Bijdrage aan de versterking van de winkelgebieden in de gemeente. Belangrijkste activiteit is de volgende stap in de aanpassing van het winkelgebied in Bodegraven. Verder zal de Centrummanager zich pro­actief richten op de winkelkernen elders in de gemeente, door kennisoverdracht en voor contacten met de gemeente.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten