OPBR verheldert en verenigt

Het centrum van Bodegraven wordt anders

De leegstand in het centrum van Bodegraven is veel mensen een doorn in het oog. Aan centrummanager Jeroen Wichers de taak hier verandering in te brengen. Jeroen: “Over twee jaar ziet het centrum van Bodegraven er heel anders uit.”
centrumvisie

De leegstand in Bodegraven ligt rond het landelijk gemiddelde. Toch geeft de aanblik van het centrum een ander beeld. Dat komt doordat er in Bodegraven leegstand is op een aantal prominente locaties. Daardoor lijkt de leegstand in het centrum erger dan het werkelijk is.

Jeroen Wichers is centrummanager in Bodegraven. De vier pijlers van zijn werk zijn het compact maken van het centrum, het verbeteren van de openbare ruimte in het centrum, het verbeteren van de organisatiegraad van de ondernemers en de vastgoedeigenaren, en de gebiedspromotie/evenementen. Jeroen: “Het gebeurt regelmatig dat een ondernemer mij belt en belangstellend vraagt wat hij kan doen voor het centrum. Zo’n ondernemer heeft helemaal geen belangen in het centrum, maar wil graag helpen. Ik merk dat er veel goede wil is, veel hart voor Bodegraven.”

Vastgoedeigenaren

Voor Jeroen was evident dat de sleutel tot revitalisatie van het centrum ligt bij de eigenaren van het vastgoed. Jeroen: “Er is sprake van versnipperd vastgoed. Er zijn misschien wel honderd verschillende eigenaren. Zij hebben allemaal hun eigen belangen. Ik heb er maar één en dat is zorgen voor het centrum van Bodegraven.” De eigenaren kunnen als collectief het verschil maken, volgens de centrummanager. De vraag bleef dus, hoe krijgen we vastgoedeigenaren met elkaar in gesprek. Jeroen: “In het begin hebben we hen per brief uitgenodigd voor een informatieavond. Dat werkte niet goed. Toen ben ik iedereen persoonlijk gaan benaderen. Het is belangrijk om een goede relatie op te bouwen. Met mensen praten, oud zeer wegnemen.”

Kadaster

Jeroen kwam op een bijeenkomst in contact met Sandra Suijkerbuijk van het Kadaster. “Zij vertelde over een simulatiespel voor vastgoedeigenaren dat het Kadaster aan het ontwikkelen was. Het klonk te mooi om waar te zijn, maar we besloten toch een pilot uit te voeren in onze gemeente. Ik nodigde de eigenaren, die ik inmiddels kende, uit om samen hiermee aan de slag te gaan.” In het simulatiespel wordt het centrum opgedeeld in vijf functies: horeca, specialistische detailhandel, dagelijkse detailhandel, dienstverlening en wonen. De vastgoedeigenaren bedachten in afzonderlijke groepen hoe zij het centrum zouden inrichten als je helemaal opnieuw kon beginnen. “Het grappige was dat de elf aanwezige groepen nagenoeg hetzelfde beeld schetsten. Dáár konden we wat mee. Er was als het ware een wensbeeld gemaakt voor Bodegraven door mensen uit de sector zelf.”

Jouw situatie

Daarna kregen de eigenaren de vraag: als dit het wensbeeld is, wat is dan de rol daarin van jou en jouw pand? En wat heb jij nodig om het wensbeeld mee te helpen realiseren? Jeroen: “Dat zorgt ervoor dat we nu in een volgende fase verder kunnen, namelijk het voeren van gesprekken in clusters van eigenaren, dus per straat of deel van een straat. Die gesprekken worden gevoerd door mensen van het Kadaster. Het is van belang dat de gemeente daar zo veel mogelijk buiten blijft. Als de gemeente zich ermee bemoeit hebben mensen eerder de neiging om zelf achterover te gaan leunen en de gemeente roept ook wel eens weerstand op.”

Ondersteuningsfonds

De leegstand wordt nu al teruggedrongen. De panden aan het Raadhuisplein worden langzaamaan verhuurd. Ook is er een ondersteuningsfonds in de maak waarmee ondernemers van buiten het aangewezen kernwinkelgebied kunnen worden gestimuleerd om zich in het kernwinkelgebied te gaan vestigen. Jeroen: “Het zijn de eigenaren en de huurders die uiteindelijk de deals maken. Maar ik kan hen bij elkaar aan tafel krijgen. De ondernemers die zich eerder spontaan meldden om te helpen, koppel ik graag aan personen die hun hulp kunnen gebruiken. Zeker aan de rand van het centrum gaan panden opnieuw bestemd worden en de uitvoering daarvan kost geld. Niet alle eigenaren hebben het budget zelf meteen beschikbaar. Dan is het heel fijn als iemand jou helpt met bijvoorbeeld een overbruggingskrediet of een gezamenlijke renovatie.”

Jeroen: “Over twee jaar ziet het centrum er totaal anders uit. ’t Lieverdje-pand is gekocht door een man uit het oosten van het land die overal in het land dit soort panden opkoopt. Dan denk je in eerste instantie ‘wat moet die man in Bodegraven’, maar hij zegt: ‘Bodegraven is gelegen tussen de vier grote steden. Jullie zitten op deze locatie op een berg met goud.’ Dat soort positieve geluiden kunnen we hier goed gebruiken. De verkoop van ’t Lieverdje blijkt daarmee een kantelpunt voor de rest van de Brugstraat. Het geloof was even weg, maar het komt weer terug.”

Tweede centrumbrug

De leegstand in het centrum van Bodegraven was een hot topic in de verkiezingsstrijd begin dit jaar. Jeroen: “De tweede centrumbrug tussen Kerkstraat en de Van Tolstraat was daarbij een veelbesproken item. Voor mij is het evident dat die tweede centrumbrug er moet komen. Winkelend publiek steekt nu relatief weinig de Rijnbrug over. Je kunt aan beide zijden van de brug zogenaamd autonoom winkelen. Je hebt er alles wat je nodig hebt aan boodschappen. De tweede brug zorgt ervoor dat je rond kunt lopen in het centrum in plaats van heen en weer en dus langer in het centrum blijft. Op deze wijze gaan we van ‘boodschappen doen’ naar ‘winkelen’ en dat is precies wat we willen bereiken.” Ook zorgt een extra centrumbrug voor een betere spreiding van geparkeerde auto’s.

Kwalitatieve bewoning

Jeroen: “We willen graag kwalitatieve bewoning in het centrum stimuleren. Dus meer studio’s en appartementen en minder kamerbewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Dan is het goed om samen te werken met andere partijen om te kijken op welke andere locatie je een goed alternatief kan bieden voor kamerbewoners. Een oplossing hiervoor verwacht ik binnen anderhalf jaar.”

Over Jeroen Wichers

Jeroen is geboren, getogen en nog steeds met plezier woonachtig in Bodegraven. De functie van centrummanager combineert hij sinds vorig jaar met zijn werk als teamlid relatiebeheer bij de gemeente. Heb je als ondernemer een vraag aan de gemeente, dan kun je daarvoor terecht bij Jeroen. Hij brengt je in contact met degene die je vraag kan beantwoorden. Jeroen bereik je via jwichers@bodegraven-reeuwijk.nl of 06-46327866.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten