OPBR verheldert en verenigt

Brandbrief over Bodegravenboog

Een groot aantal bewoners, ondernemers en belangenorganisaties waaronder OPBR en VNO-NCW West luidt de noodklok over de doorstroming van de N11 naar de A12 midden in het Groene Hart bij Bodegraven. De grote infrastructurele investeringen van het Rijk lijken namelijk aan de neus van het Groene Hart voorbij te gaan. En dat terwijl de huidige situatie de verbinding vanuit het noordwesten richting Gouda, Rotterdam en Den Haag en andersom enorm stagneert.
Bodegravenboog_op_kaart

Al jaren pleiten ondernemers en lokale overheden in het Groene Hart voor een oplossing voor het drukke verkeer in de regio. Samen met VNO-NCW West trekken zij nu samen op in een brandbrief richting de Tweede Kamer. Op 28 november vindt het commissiedebat Notaoverleg MIRT van de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur & Waterstaat plaats.

Brede steun

Momenteel staat de verbinding van de N11 op de A12 in de vorm van de tweebaansweg N459 dagelijks meermaals vast, met vertragingen van minstens 20 minuten tot gevolg. De meest logische manier om het knelpunt op te lossen is de aanleg van de Bodegravenboog. Die maakt de regio veilig, leefbaar en gezond. Dat de boog dé oplossing is, is in diverse onafhankelijke onderzoeken al aangetoond. 

De aanleg van de verbinding mag rekenen op breed draagvlak in de wijde omgeving. Al jarenlang wordt vanuit omgevingsparticipatie de steun uitgesproken voor deze maatregel. Met de realisatie van de Bodegravenboog neemt de verkeersdruk af en wordt door een betere door- en afstroming van het verkeer Gouda-Alphen aan den Rijn een bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de A12. Met de Bodegravenboog neemt ook het bestaande sluipverkeer in het Gouwegebied af. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer rijden waar het hoort te rijden: op het hoofdwegennetwerk.

De economische belangen zijn groot. VNO-NCW West en Transport & Logistiek Nederland (TLN) hebben zich gecommitteerd aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en de Randstad. Dit knelpunt is al jaren aanvoerder van de lijst economische verlieskosten van de Rapportage Rijkwegennet.

Onvoltooide verbinding

Waar destijds wel een volwaardige aansluiting tussen de N11 op de A12 richting Utrecht is gerealiseerd, is de verbinding N11/A12 richting Rotterdam/Den Haag onvoltooid gelaten. De brandbrief pleit ervoor om de verbinding alsnog te maken door  de oplossing van dit knelpunt als Rijkstaak te erkennen.

Wanneer het Rijk haar deel van de verbeterde bereikbaarheid op zich neemt, voorziet ook de regio met een serieuze investering in haar verantwoordelijkheid. Daarom roepen de ondertekenaars van de brief de parlementsleden op om met de minister in gesprek te gaan. Ook als de totale aanpak van de A12 vervalt, moet de Bodegravenboog op de kaart blijven. Zeker nu de regionale woningbouwopgave de toekomstige bereikbaarheid van de regio en de Randstad nog belangrijker en urgenter maakt. Bij voorkeur wordt er nu al overgegaan tot een MIRT-verkenning naar de aanleg van de Bodegravenboog. 

 

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten