OPBR verheldert en verenigt

Dorpspromotie fungeert als Haarlemmerolie

Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk verbindt partijen en verleidt hen om de meerwaarde van samenwerking te zien. Samen zorgen we voor een betere zichtbaarheid van onze gemeente.
dorpspromotie-1

Op 13 maart 2017 is de stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk (in dit artikel afgekort tot ‘Dorpspromotie’) opgericht. De opdracht die de stichting meekreeg vanuit de gemeente is om ondernemers en inwoners te verbinden en te verleiden de dorpen actief en krachtig op de kaart te zetten. Waarom? Voor de versterking van de lokale economie. Dorpspromotie als middel tot economische groei. OPBR ging in gesprek met Casper Steenstra-Praamsma (voorzitter) en Saskia de Wit (secretaris en promotiemedewerkster).

Ambitieus

Het gemeentebestuur ziet dorpspromotie als een van de middelen tot verbetering van de lokale economie. De stichting begon met de opdracht een structuur op te zetten voor samenwerking tussen inwoners, bedrijven, recreatie en horeca. Het ambitieniveau is hoog, maar er is een beperkt budget. “Het zit niet zozeer in geld wat je kan doen” stelt Casper gerust. “Wat veel belangrijker is, is dat partijen zich verbinden en worden verleid om de meerwaarde van samenwerking te zien. Er gebeurt veel in onze gemeente, maar vaak nog naast elkaar. Ik zie Dorpspromotie vooral als een soort van Haarlemmerolie. Wij verbinden initiatiefnemers en partijen met elkaar. Daar ligt onze opdracht. Wij gaan zelf niets organiseren. Wij ondersteunen met kennis, met een sterk netwerk en vooral door dwarsverbindingen, zodat er een basis komt voor die zichtbaarheid die iedereen wil.”

“Als ondernemers inzien dat ze niet elkaars concurrenten zijn, maar elkaar kunnen versterken, is dat enorme winst.”

Saskia de Wit is secretaris van de stichting en werkt bij de gemeente voor de ondersteuning en uitvoering van de promotie van onze dorpen. Ze legt uit: “Toen we startten, ben ik gelijk horeca-ondernemers gaan bezoeken met als doel het verkrijgen van een sterk netwerk. Nu hebben we een website waarop je arrangementen kan vinden, bellen initiatiefnemers ons als ze hulp nodig hebben en kan ik ze praktisch ondersteunen en faciliteren.”

Stappenplan

Saskia en Casper zijn ‘binnen’ begonnen. Dat wil zeggen bij het bestuur en de ambtenaren. Casper: “Twee jaar geleden was zichtbaarheid en uitstraling van een evenement geen thema binnen onze gemeente. Dan werd er gekeken of een bepaald evenement wel of niet kon, maar niet naar de meerwaarde. Nu wel. Nu zijn wij ook het aanspreekpunt voor evenementen. Nu helpen we ze bij hun stappenplan. Denk aan welke rollen en functies je nodig hebt voor een evenement, tot wat wel en niet mag en wie je verder kan helpen binnen de gemeente.“

Effect

Casper en Saskia fungeren als het gezicht van dorpspromotie. Saskia: “We willen dat bedrijven en organisaties ons weten te vinden als ze hulp nodig hebben.” Als we doorvragen naar concrete voorbeelden of bereikte resultaten, reageren ze terughoudend. Ze vinden het niet nodig om namen of evenementen te noemen die ondersteuning hebben gehad vanuit de stichting. “Het zijn immers niet onze activiteiten, maar die van de organisaties zelf, dan hoeven wij er niet mee te pronken.”

Wat is het doel voor de komende jaren?

Casper: “In feite doen wij niks anders dan structuur aanbrengen. We hebben een adviesgroep die adviseert wat onze agenda zou moeten zijn. En we leggen verantwoording af aan het college van b en w. Drie keer per jaar nodigen we mensen uit om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Nu ligt onze focus vooral op de samenwerking continueren en initiatieven ondersteunen.”

Saskia vult aan: “Het gaat ons erom dat we verbinden en dat alle partijen begrijpen dat we dit doen om elkaar te versterken. In het najaar organiseren wij weer een bijeenkomst voor ondernemers en we nodigen hen van harte uit om met ideeën te komen. Als ondernemers inzien dat ze niet elkaars concurrenten zijn, maar elkaar kunnen versterken, is dat enorme winst.”

Omslag

Breder kijken, daar het gaat het om volgens Saskia en Casper. Een omslag binnen de gemeente zien zij al. Casper: “Je ziet ook een omslag bij ondernemers in onze gemeente. Vroeger waren dat gesloten bolwerken, maar dat verandert. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de ontwikkeling van Landal De Reeuwijkse Plassen. We hebben ons hard gemaakt dat bij de receptie informatie van lokale bedrijven te vinden is voor de bezoekers. Zodat ze kunnen zien wat wij als gemeente te bieden hebben. Dat is een klein voorbeeld misschien, maar daarmee begint het wel.”

De komst van Landal heeft ook effect op andere recreatieterreinen. Zo is Casper in gesprek gegaan met de Fuut om vrijwilligers bewust te maken van het potentieel aan extra bezoekers vanuit het bungalowpark. Zo werd duidelijk wat er mogelijk is. Mede daardoor ligt er nu een stevig onderhoudsplan zodat het zwembad aantrekkelijk blijft voor de komende jaren voor alle bezoekers.

Geld of kennis

Over één ding is Casper heel duidelijk: “Wij zijn geen bank. We hebben meegemaakt dat initiatiefnemers op zoek zijn naar geld voor hun activiteit. Daar zijn we niet voor. Wij ondersteunen financieel geen activiteiten.” Op de vraag: ‘Hoe ondernemers merken dat dorpspromotie werkt?’, is Casper dan ook kort in zijn antwoord: “Hoe hebben jullie al gemerkt dat het werkt? Kom maar op met wat je wilt doen, dan helpen wij je daarin verder.”

Plezier

Beiden hebben plezier in hun werk voor de dorpspromotie. Het netwerk staat. Nu is het tijd om de blik naar buiten te richten. Dat begint voor beiden met openheid. Saskia de Wit: “Begin bij de vraag; wat kun je voor elkaar betekenen?” Casper: “Laten we elkaar versterken, want we zijn een rijke gemeente. We liggen centraal, je bent zo op je werk en zo weer thuis. Als je wilt, kun je hier je buren leren kennen. Daar mogen we best tevreden over zijn en trots voor voelen. Het is toch bijzonder dat we midden in de Randstad deze rust en ruimte hebben?”

 

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten