OPBR verheldert en verenigt

“Duurzaamheid is niet iets voor toen en later, maar voor hier en nu”

Duurzaamheid blijft voor veel ondernemers een ver-van-mijn-bedshow. OPBR’s stuurgroep duurzaamheid, onder leiding van Ronald Schilt, gaat hier verandering in brengen.
ronaldschilt

Ronald: “Duurzaamheid bestaat uit vele aspecten, maar je kunt niet alles tegelijk willen. De focus ligt voor de stuurgroep daarom in eerste instantie op energie.” Ronald rekent ons voor dat energie vaak maar zo’n twee procent van de exploitatiekosten van een bedrijf in het MKB beslaat. Kostenbesparing vormt daardoor niet snel de motivatie iets aan duurzaamheid te gaan doen. Zelfs bij stijgende energiekosten levert het te weinig op. En dat is jammer, “want er is gewoon meer mogelijk als je weet hoe het zit.”

Waarom investeren in duurzame energie

Waarom hebben de ondernemers die al wel investeerden in duurzame energie dit gedaan? “Mijn ervaring is dat je geen sociale druk ervaart om te verduurzamen. De meeste ondernemers die investeren in duurzame energie doen dit vanuit overtuiging. Het is daarnaast een positief onderscheid ten opzichte van je concurrenten. Ik ben ervan overtuigd dat je er voordeel uit haalt als je laat zien dat je duurzaam werkt. Buiten het feit dat je bespaart op je energiekosten, gaan je klanten ernaar vragen. Zij willen zaken doen met een bedrijf dat verantwoord bezig is.” 

Ondernemers inspireren elkaar

Voor een ondernemer ligt de aanleiding om tot actie over te gaan op momenten zoals renovatie, innovatie of verhuizing naar een nieuwbouwpand. Ondernemers staan in principe positief tegenover duurzaamheid, als het maar niet te veel kost. Ronald: “Daarom moet je inhaken op momenten dat zij toch al een grote uitgave gaan doen. Op die momenten staan ondernemers ervoor open om na te denken hoe zij hun bedrijf kunnen verduurzamen en moet je ervoor zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn. Daar schort het nu aan. Niet alleen vanuit Omgevings Dienst Midden-Holland (ODMH), maar ook bij aannemers en dergelijke partijen. Je moet de ondernemer triggeren in zijn ideefase en dat doe je door goede voorbeelden te geven waar de ondernemer zich in herkent. Ondernemers inspireren elkaar.”

Heldere informatie

Ronald is duidelijk over de taak die hij wel als die van ODMH ziet. “Het ODMH moet heldere informatie geven. Sommige zaken móet je als pandeigenaar in de komende tijd gewoon regelen. Alle kantoorpanden moeten bijvoorbeeld in 2023 voldoen aan energielabel C en alle investeringen die binnen vijf jaar tijd terugverdiend zijn, ben je ook verplicht om uit te voeren. Dat is geen wensdenken, dit is vastgelegd in een wet. Het ODMH moet de ondernemer hierover kort en duidelijk informeren.”

De wetchecker energiebesparing geeft je snel een overzicht van de wetten die in jouw situatie van toepassing zijn.

De grootste kansen

Naast wetgeving die ervoor moet zorgen dat Nederland in 2050 energieneutraal is, zijn er veel duurzame ambities. Waar zitten de grootste kansen in Bodegraven-Reeuwijk? Ronald: “Duurzame mobiliteitsconcepten, omgaan met regenwateroverlast en meer focus op circulair gebruik van materialen en grondstoffen. Er komt een grotere druk op bedrijven om afval te scheiden en van daaruit ontstaan mogelijkheden om dit samen aan te bieden. Het allermooist zou zijn als het afval van het ene bedrijf dient als grondstof voor de ander.”

 

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Als uitvloeisel van het raadsbesluit om voor 2035 de gemeente Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal te laten zijn, is de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk (EC-BR) opgericht. De EC-BR heeft het opwekken van duurzame energie voor de inwoners van de gemeente als doel. De coöperatie heeft op dit moment met vijf bedrijven een mondeling akkoord over het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Verder lezen over dit project »

 

Aandacht komt in golven

Ronald houdt zich al 25 jaar met het onderwerp bezig en ziet een duidelijke trend. “De aandacht voor duurzaamheid, niet alleen door ondernemers maar ook binnen de overheid, komt in golfjes. Maar het is wel een stijgende golf.” Er zijn drie redenen waarom energie telkens op de agenda blijft staan: 1. klimaatverandering, 2. kosten en 3. geopolitieke onafhankelijkheid. Vooral die laatste reden is de verklaring waarom verschillende landen verschillende routes volgen naar 2050, het jaartal dat in Europees verband afgesproken is als deadline voor de energietransitie.

 

Stuurgroep Duurzaamheid

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende bedrijven uit Bodegraven Reeuwijk. In de volgende uitgave van het Quartaal Magazine (december 2018) stellen we de stuurgroep graag aan je voor en lichten we het uitvoeringsprogramma toe. Vragen en suggesties voor te behandelen onderwerpen kun je mailen naar info@opbr.nl

 

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten