OPBR verheldert en verenigt

Ondertekening convenant Bodegravenboog: een kort moment van groot belang

Wethouder Inge Nieuwenhuizen tekende samen met vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten en verschillende gemeenten de Intentieverklaring A12 Gouda/De Meern. Hiermee komt de komst van de Bodegravenboog mogelijk een stap dichterbij.
ondertekening

De aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven vormt voor veel automobilisten en vrachtverkeer in de gemeente een bekend probleem, maar het knelpunt stond tot dusver nog niet op de agenda bij Rijkswaterstaat. Inge: ‘’Het voorgaande college heeft onder leiding van wethouder Oskam een goede en slimme lobby ingezet. Vanaf mijn aantreden heb ik dit voortgezet door veel in gesprek te zijn met gemeentes in onze regio en met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.’’ Dat resulteerde in de ondertekening van het convenant waarin de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en elf andere partijen uitspreken het knelpunt N11/A12 op het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor 2030 te willen zetten.

Startschot

De ondertekening vormt tevens het startschot voor een onderzoek naar korte- en middellangetermijnoplossingen voor de verkeersproblematiek rondom de kluifrotonde in opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Provincie Zuid-Holland. En dat is misschien wel belangrijker nieuws voor het bedrijfsleven dan de plaatsing van de Bodegravenboog op het MIRT, vindt Pieter van den Oord van de RvHID. Pieter: ‘’Ik rijd al tien jaar wekelijks de N11 op en af en ik zie dat de filedruk toeneemt. Voor 2030 zal de verkeersdrukte alleen maar stijgen. De mogelijke opname van de Bodegravenboog in het MIRT van 2030 is een mooie stap, maar er moeten ook andere oplossingen komen.’’

Knelpunt

Inge: “Voor ondernemers is de bereikbaarheid echt een probleem. Dat is tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning van begin juli ook heel goed neergezet. Bedrijven zijn graag in Bodegraven-Reeuwijk gevestigd, want je zit hier aan de goede kant van de A12 ten opzichte van knooppunt Gouwe. Hiervandaan rijd je snel richting Utrecht, maar nu vormt Bodegraven een knelpunt.”

Parallelweg

Pieter ervaart de verkeersproblematiek niet alleen als automobilist, maar buigt zich er ook over in de rol van commissielid Bereikbaarheid van de RvHID. Pieter: ‘’De Bodegravenboog is een deel van de oplossing voor de verkeersproblematiek, maar niet dé oplossing. Daarom moeten we ook blijven kijken naar andere mogelijkheden, zoals het doortrekken van de parallelweg tussen Woerden en Nieuwerbrug naar Bodegraven. Die weg loopt geheel over gemeentegrond, dus is het makkelijker te realiseren dan de Bodegravenboog. Zo’n parallelweg zou een prachtige ontsluiting van de bedrijventerreinen betekenen, maar ook voor de bewoners van Weideveld is een betere ontsluiting hard nodig. Zeker als die wijk nog verder gaat uitbreiden.’’

Andere oplossingen

Bestaande onderzoeken en ideeën over oplossingen worden zeker meegenomen in het komende onderzoek, vertelt Inge Nieuwenhuizen. ‘’Er wordt gezocht naar haalbare en snel realiseerbare oplossingen, waarbij ook aandacht voor fietsers en het openbaar vervoer is. Rond het eind van het jaar verwacht de gemeente de resultaten van dit onderzoek te krijgen.’’

OPBR, RvHID en gemeente weten elkaar goed te vinden op de diverse dossiers. Pieter: “We moeten als bedrijfsleven niet de ambitie hebben om rechtstreeks met de provincie te communiceren. Ons eerste aanspreekpunt is altijd de gemeente.” De rol van het OPBR in het dossier bereikbaarheid is vooral die van regievoerder. Secretaris Johan de Haas: “Het standpunt van OPBR is dat we geen dubbel werk moeten doen. Dit thema wordt prima behandeld door de commissie Bereikbaarheid van RvHID. Wij blijven op de hoogte van de voortgang en zetten ons netwerk in wanneer daar behoefte aan is.” Aan de lobby heeft het gemeentebrede fonds van Ons Fonds financieel bijgedragen.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten