OPBR verheldert en verenigt

Geen aardgas meer. Wat wel?

Op dit moment gebruiken we voor het verwarmen van onze gebouwen vooral aardgas. Aardgas is een fossiele grondstof die op kan raken en bijdraagt aan de opwarming van de aarde omdat het CO2 uitstoot. Daarom gaan we gebruik maken van schonere manieren van warmte.
keesoskam

De overstap van aardgas naar andere manieren van warmte gebeurt stapsgewijs. Deze overstap wordt de ‘warmtetransitie’ genoemd.  De warmtetransitie is uiterlijk afgerond in 2050.

Geen one-size-fits-all

Welk alternatief voor aardgas ergens geschikt is, verschilt vaak heel lokaal. Om die reden heeft de Rijksoverheid aan gemeenten gevraagd om met een voorstel voor de warmtetransitie te komen. Zij kennen hun gebied immers het best. Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Iris van der Doelen druk bezig om te inventariseren welke alternatieven voor aardgas kunnen worden gebruikt (zie afbeelding ‘Mogelijke alternatieven voor aardgas’). Voor die inventarisatie is de gemeente ingedeeld in 24 gebieden van het type bedrijventerrein, buitengebied, buurt, dorpskern of overig (zie afbeelding ‘Gebiedsindeling ten behoeve van de Transitievisie Warmte’).

Alle inventarisaties komen samen in de Transitievisie Warmte. Wethouder Kees Oskam: “Vanaf deze zomer ligt de eerste Transitievisie Warmte ter inzage. In september wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over de visie. Ik zeg bewust ‘de eerste’, want er volgen steeds gedetailleerder plannen. Deze eerste visie beschrijft het plan van aanpak. Heel concreet betekent het dat in de visie staat beschreven in welke volgorde de gebieden ‘van het aardgas af’ gaan. Daarna gaan we per gebied kijken welke alternatieven er zijn om woningen, bedrijven en andere gebouwen te verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp of door aansluiting op een warmtenet. Als de mogelijkheden grofweg duidelijk zijn, maakt de gemeente samen met de bewoners en bedrijven in het gebied concrete uitvoeringsplannen.” 

Meepraten

De plannen maakt de gemeente samen met inwoners en bedrijven. Daarom is het van belang dat jij je wensen en mening kenbaar maakt. Heb je de enquête van OPBR Duurzaam nog niet ingevuld, doe dit dan nu.

Meer informatie?

Je vindt meer informatie over de warmtetransitie, de duurzame ambitie van Bodegraven-Reeuwijk en de mogelijkheden in de gemeente op www.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzaamheid.

Transitievisie Warmte (TVW) en de Regionale Energiestrategie (RES)

De warmtetransitie is een onderdeel van de maatregelen die worden getroffen om in 2050 de CO2-uitstoot te hebben verminderd. In de RES wordt ook onderzocht hoe opwek van elektriciteit op een duurzame wijze kan plaatsvinden. Waar de TVW bij de gemeente is neergelegd, ligt de verantwoordelijkheid voor de RES in de regio.

OPBR Duurzaam behartigt de belangen van ondernemers voor beide onderwerpen. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of aanbevelingen, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar duurzaam@opbr.nl.

Verslag webinar

Op 24 februari organiseerden de duurzaamheidsplatforms in de regio een webinar over de RES en TVW. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten