OPBR verheldert en verenigt

Nieuwe opleiding installatietechniek bij Bouwacademie Groene Hart

Met geld uit de MKB-deal Midden-Holland is een doorlopende leerlijn bouw- en installatietechniek opgestart in samenwerking met het bedrijfsleven en De Bouwacademie. Directeur Ramon Looije: “De opgave is groot, personeel is schaars. We dragen een steentje bij voor het mkb in de hele regio.”
Nieuwe opleiding installatietechniek De Bouwacademie

Midden-Holland bevat verrassend veel innovatieve en hoogproductieve technische mkb-bedrijven, die staan te springen om nieuw personeel. Gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven werken met de MKB-deal samen om beroepsopleidingen dichter bij de mkb-bedrijven te brengen.

De Bouwacademie is in overleg met Installatiewerk Zuid-Holland (IWZH) aan de slag gegaan met het opzetten van een doorlopende leerlijn en praktijkopstellingen bij De Bouwacademie Groene Hart.  Hier was al een opleiding voor de bouwsector (timmeren, metselen, tegelzetten, etc) en directeur Ramon Looije wilde deze opleiding graag uitbreiden met installatietechniek voor warmte en elektra.

Praktische opleiding

Een van de betrokken bedrijven is Unica. De vestiging in Bodegraven werkt al aan eigen opleiding van mensen, maar had behoefte aan een bredere opleidingsplek dan Bodegraven. Het Groene Hart was een blinde vlek te midden van Rijswijk, Rotterdam, Leiden en Utrecht, waar wel opleidingsplekken zijn. Onno Hoogendonk, manager bij Unica Building Projects, is dan ook blij met de nieuwe opleiding“Zeker de praktijkopstellingen met gesimuleerde ruimtes zijn mooi Doe bieden een goede basis voor het echte werk bij een installatiebedrijf. Dat praktijkonderwijs waar je echt iets kan zien en doen, zorgt er bovendien voor dat het werk echt spreekt voor de leerlingen.”

Uitdagingen duurzaamheid

Ontwikkelingen als verduurzaming, warmtepompen, zonnepanelen gaan erg hard en hebben een praktijkopleiding nodig. Waar vroeger een radiator geïnstalleerd moest worden, is het nu vloerverwarming. Dat vergt andere vaardigheden en een ander bouwproces. Er zit veel meer tijd en moeite in de planning en voorbereiding dan vroeger en het werk beter op elkaar afstemmen. Onno: “Vroeger waren bouw- en installatietechniek aparte vakken, maar nu werkt het meer samen omdat het op elkaar ingrijpt. Daarom komen eens in de 14 dagen ook mensen van Unica bij de Bouwacademie om te oefenen met elektra en installatiematerialen.”

Ook voor de kleine mkb’ers

Met geld van de MKB-deal Midden-Holland zijn vijf projecten opgestart binnen de maakindustrie, logistiek en transportsector. Een van die projecten was de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn bouw- en installatietechniek.

Ramon: “De MKB-deal heeft ruimte gegeven om partijen bij elkaar te krijgen. We worden direct serieus genomen in gesprekken met scholen en bedrijven. Het budget heeft gezorgd voor een extra impuls aan de opstart. Je hoeft niet bij elkaar met de pet rond.” Kees Westdijk, opleidingsmanager bij Installatiewerk Zuid-Holland, bevestigt dat. “Ook om het in de eigen organisatie van de grond te krijgen. Als de MKB-deal er niet was geweest, was het langzamer gegaan.”

Onno: “Nu is er echt samenwerking gezocht in de totale branche in de regio en niet alleen vanuit één bedrijf. Ook de vele kleine mkb’ers kunnen hiervan profiteren.” Ramon voegt toe: “De opgave is groot, personeel is schaars. We kunnen een steentje bijdragen hieraan, ook voor het MKB in de hele regio.”

Bron: Regio Midden-Holland

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten