Nieuwsoverzicht

Een groot aantal bewoners, ondernemers en belangenorganisaties waaronder OPBR en VNO-NCW West luidt de noodklok over de doorstroming van de N11 naar de A12 midden in het Groene Hart bij Bodegraven. De grote infrastructurele investeringen van het Rijk lijken namelijk aan de neus van het Groene Hart voorbij te gaan. En dat terwijl de huidige situatie de verbinding vanuit het noordwesten richting Gouda, Rotterdam en Den Haag en andersom enorm stagneert.
Maandag 28 november spreekt directeur Arjen Lok van Lok installaties uit Bodegraven op het symposium ‘Duurzame daling energiekosten’ van OPBR Duurzaam. Hij zal vertellen met welke business case hij zijn bestaande pand van het gas af heeft gekregen en hoe andere ondernemers dat ook kunnen doen. “Overal is een oplossing voor, als je maar wilt.”
De ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk schorten het overleg met de gemeente tot nader order op. Het bestuur van OPBR stuurde op dinsdag 15 november een bericht naar het college van b en w waarin de redenen van het besluit worden toegelicht: “De afgelopen maanden achten wij ons als vertegenwoordigers van de ondernemers door u niet serieus genomen. Kennelijk acht u de rol van het lokale bedrijfsleven minder belangrijk. Afgezien van de disproportioneel verhoogde OZB waarmee onze gemeente tot de duurste van de regio gaat behoren.”
Bijna een derde van de directe werkgelegenheid in Zuid-Holland vind je terug op bedrijventerreinen, zij vormen een essentieel onderdeel van de Zuid-Hollandse economie. En juist die plekken zijn vaak versteend en daardoor gevoelig voor wateroverlast en hittestress en dus niet klimaatbestendig. Daar wil de provincie iets aan doen.
Deze week maakte het college van B&W de begroting bekend, en dat is schrikken. De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat hard omhoog, voor inwoners en nog veel meer voor ondernemers. Voorzitter van Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) Jan Oostveen luidt de noodklok. “Ik maak me grote zorgen. Ondernemers waren al kwetsbaar door de extreem hoge brandstof- en grondstofprijzen. Deze verhoging is geen druppel, maar een badkuip die de emmer doet overstromen.”
close

Ja, ik wil op de hoogte blijven!