Nieuwsoverzicht

Met welke acties kan elke ondernemer morgen aan de slag? Deze vraag ligt aan de basis van het komende symposium van OPBR Duurzaam op maandagavond 27 november 2023.
Op maandagavond 27 november organiseert OPBR Duurzaam het symposium ‘Maak duurzaamheid concreet. Naar een toekomstbestendig bedrijf’. Jan Willem van de Groep is een van de sprekers. Hij stimuleerde eerst de energietransitie in de bouwsector en is nu programmaregisseur van Building Balance en de Nationale Aanpak Biobiased Bouwen. “Je hoort vaak wat niet kan, maar er kan veel wel!”
In het kader van de Nationale Klimaatweek bracht Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, op 30 oktober een werkbezoek aan Domburg Bodegraven. Deze enthousiaste deelnemer aan Wood Loop geeft de staatssecretaris een inkijkje hoe de branche van interieurbouwers en meubelfabrikanten werkt aan het verduurzamen van de sector. En welke impact dat heeft op de CO2-uitstoot in Nederland.
Een award winnen voor beste CEO binnen het eigen vakgebied is al bijzonder. Als je dat 2 jaar achter elkaar overkomt, mag je dat ten minste opmerkelijk noemen. Voor Marijke Kasius-Krist van IT-bedrijf PQR, die deze eer ten deel viel, is het overigens geen moment aanleiding naast haar schoenen te gaan lopen. Zij prijst vooral haar team, dat haar in staat stelt op te vallen in haar werk. “Want het gaat om samenwerking, elkaar aanvullen.”
Vanaf 2025 worden in diverse binnensteden zero-emissiezones van kracht. Volgens een enquête van Nieuwsblad Transport heeft 75% van de lezers hier nog niet of nauwelijks voorbereidingen voor getroffen. Nog eens 32% van ondervraagden was ook niet van plan te investeren in uitstootvrije voertuigen. De belangrijkste reden: gebrek aan laadinfra.
Kom jij met een bestel- of vrachtwagen in de binnensteden van de grote steden of Gouda en Alphen aan den Rijn? Dan krijg je vanaf 2025 te maken met Zero-Emissiezones (ZES)! De ondernemersverenigingen in Midden-Holland praten je in een webinar bij over de risico's en kansen in de regio.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!