Nieuwsoverzicht

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit, bezocht anderhalf jaar geleden de Bodegraafse melkveehouder Ard van Veen, vlak voor het kabinet met een reactie op het stikstofrapport van Johan Remkes kwam. Sindsdien hebben we lange onderhandelingen, een geklapt landbouwakkoord en twee verkiezingen gehad, maar de stikstofaanpak is nog steeds niet helder. Sterker nog, het volgende probleem heeft zich al aangediend.
“Allereerst wil ik zeggen dat ik trots ben op hoe ondernemers in onze gemeente zich hebben verenigd,” begint Jan Leendert. “Dat is echt uitzonderlijk.” Bodegraven-Reeuwijk heeft van oudsher veel ondernemersverenigingen, maar met de oprichting van Ons Fonds en OPBR is de belangenbehartiging aanzienlijk geprofessionaliseerd. “Het is ontzettend waardevol voor de gemeente om samen met ondernemers te kunnen bepalen waar zij geld aan besteedt; onder-nemers weten waar ze het over hebben en zijn cruciaal om beleid mee af te stemmen.”
Eind 2023 is groen licht gegeven voor het aanstellen van een Centrummanager die in de gehele gemeente de detailhandel en horeca gaat ondersteunen. Na met meerdere kandidaten te hebben gesproken, is de keuze gevallen op Koert Vermeulen. Hij ziet zijn belangrijkste taak in het aanjagen van samenwerking tussen ondernemers. “Iemand moet kansen signaleren, initiatief nemen, contacten onderhouden… Samenwerken gaat niet vanzelf.”
Arjan Griffioen heeft per 8 januari het voorzitterschap van OPBR van Jan Oostveen overgenomen. Arjan is eigenaar van het bouwbedrijf Goudriaan-Jongerius in Waarder en sinds 2017 bestuurslid van OPBR. Hij hoopt als voorzitter de professionalisering van OPBR voort te zetten en bruggen te bouwen tussen ondernemers, overheden en andere organisaties.
Na ruim vijf jaar ben ik begin januari teruggetreden als voorzitter van OPBR. Vijf jaar lang heb ik veel tijd gestoken in besturen: overleggen, lobbyen, notities schrijven en vooral lezen, heel veel lezen. Ik deed het met veel genoegen.
Ondernemers spelen een belangrijke rol in de lokale economie en zorgen voor werkgelegenheid en levendige dorpscentra, maar ook maatschappelijk zijn zij van onschatbare waarde. Zonder hun sponsorbijdrage zou Bodegraven-Reeuwijk er heel anders uitzien op sportief en cultureel gebied en het is maar de vraag of er evenementen als de Vakantiespelen en Bruisend Reeuwijk zouden zijn.
In 2017 ging OPBR als een platform aan de slag om het georganiseerde, maar versnipperde bedrijfsleven in Bodegraven-Reeuwijk samen te brengen. Want samen sta je sterker. Deze opzet zag je terug in het logo: deze was eenvoudig, maar met duidelijke ambitie om een sterk netwerk op te bouwen.
In de week van 13 t/m 19 mei vindt de derde landelijke ‘Week van de Stenen Winkel’ plaats. Een initiatief om de lokale stenen winkel in het zonnetje te zetten en aandacht te creëren voor de waarde van deze winkels bij de consument. Ook in Bodegraven en Reeuwijk doen ondernemers mee.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!