OPBR verheldert en verenigt

Ondernemers Midden-Holland luiden de noodklok

Door ruimtegebrek en een stagnerende bereikbaarheid staan de welvaart en vitaliteit in Midden-Holland onder druk. Ondernemersverenigingen, waaronder OPBR, roepen de politiek daarom met een economisch manifest op tot actie.
Foto Pim Mul 17062024 Gouda. Overhandiging van het economisch manifest door Midden-Holland Onderneemt aan Pieter Verhoeve en Jan Leendert van den Heuvel.

In Midden-Holland is het goed ondernemen, goed wonen en goed recreëren. Toch zijn er in toenemende mate zorgen. “Een gebrek aan ruimte om te groeien, een verminderde bereikbaarheid en energievraagstukken bedreigen het ondernemers- en leefklimaat in onze regio,” laat Lisette Hogenelst namens Midden-Holland Onderneemt weten. Midden-Holland Onderneemt is een samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen van Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Zuidplas.

Economisch manifest

De ondernemersverenigingen hebben hun zorgen samengevat in een economisch manifest. Zij nodigen de politiek uit om samen op te trekken om Midden-Holland weer te laten groeien en bloeien. Maandag 17 juni boden zij het manifest aan aan Pieter Verhoeve, voorzitter van het dagelijks bestuur van de regio, en aan Jan Leendert van den Heuvel, voorzitter van het Triple Helix Overleg (een overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijs) en wethouder van Bodegraven-Reeuwijk. Ook Arjan Griffioen, voorzitter van OPBR, was bij de overhandiging aanwezig.

Verhoeve en Van den Heuvel waarderen de handreiking om samen op te trekken. “Ik zie het als een vorm van (kritische) betrokkenheid. We nemen deze oproep serieus. Er is nu actie nodig in Midden-Holland, anders loopt deze regio vast,” vertelt Verhoeve. Van den Heuvel vult aan: “In het manifest staan terechte punten en het roept op tot actiever omgaan met kansen en bedreigingen. Ik waardeer de positieve insteek. Dit manifest helpt ons als gemeenten ook om punten te agenderen bij de provincie en het Rijk.”

Ruimte voor bedrijven

Dat actie nodig is, blijkt onder meer uit recent onderzoek door economen van de Rabobank, waarin economische krimp in deze regio wordt voorspeld. Op de groeiranglijst staat Midden-Holland inmiddels in de onderste regionen: op plek 37 van de 41. “Wij roepen daarom de politiek op om ruimte te geven aan bedrijven om te groeien. Het bedrijfsleven in Midden-Holland heeft tot 2030 behoefte aan 80 tot 100 hectare extra bedrijventerreinen.” 

In Bodegraven-Reeuwijk zijn er bijvoorbeeld plannen voor een bedrijventerrein in het verlengde van Rijnhoek van 13 ha. Dit terrein moet ruimte bieden voor de groei van lokale ondernemingen, maar deze plannen zijn nog niet goedgekeurd door de provincie. De beschikbare ruimte kan doorslaggevend zijn of een bedrijf hier gevestigd blijft of niet.

Bereikbaar en duurzaam

Ook roepen de ondernemersverenigingen op tot verbeterde doorstroming op ontsluitingswegen en sterker openbaar vervoer. “Goede bereikbaarheid is een voorwaarde om succesvol te kunnen ondernemen. Investeer daarin.” Als voorbeeld noemen zij de Bodegravenboog, die hoog op het wensenlijstje van ondernemers in de regio staat. 

Ten slotte vragen de verenigingen om aandacht voor knelpunten in de energietransitie. “Help ondernemers en los netcongestie op, zodat ze duurzaam kunnen ondernemen en ontwikkelen.”

Samenwerken

Ten slotte benadrukt Midden-Holland Onderneemt! dat de verenigingen graag een actieve rol spelen in de vorming van economisch beleid. “Wij werken graag samen aan een vitaal Midden-Holland. We hopen dat de politiek onze handreiking aanneemt, zodat we samen, hand in hand, kunnen werken aan een groeiend en bloeiend Midden-Holland.”

In juli werd het manifest ook aan de provincie Zuid-Holland aangeboden.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten