OPBR verheldert en verenigt

Regio stelt gebieden vast voor zon op land

De gemeenten die samenwerken in de RES Midden-Holland hebben het Programma Zon op Veld vastgesteld. Hierin staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. In Bodegraven-Reeuwijk zijn 5 kansrijke gebieden geïdentificeerd, en nog eens 5 mochten die eerste niet genoeg zijn om de opwek-ambitie te halen.
Zoekgebieden Zon op Veld_def_web

Om de doelstellingen van de RES te halen zijn naast zonnepanelen op daken ook zonnevelden nodig.  Daarom zijn diverse gebieden aangewezen waar zon op land mag komen. Deze plekken liggen vooral langs snelwegen en spoorlijnen. Ook terreinen waar in de toekomst woningen worden gebouwd zijn geschikt. Tijdens de periode vóór de bouw kunnen hier zonnepanelen liggen. Alleen als met deze plekken de doelstelling niet wordt gehaald, worden zonnepanelen op landbouwgrond toegestaan.

De zonnevelden moeten bovendien aan strenge eisen voldoen. Er moet aandacht zijn voor het verbeteren van de biodiversiteit; er moeten creatieve oplossingen worden bedacht voor de beschikbaarheid op het elektriciteitsnet; en inwoners moeten kunnen meebeslissen en -profiteren van de projecten.

Locaties in Bodegraven-Reeuwijk

Er zijn 5 kansrijke gebieden  vastgesteld langs infrastructuur in Bodegraven-Reeuwijk:

Bodegraven

Driehoek N11/N459/Nespad

Bodegraven

Driehoek N11/N459/Nespad

Bodegraven

Driehoek N11/N459/Nespad

Waarder

Polder Westeinde Waarder Noord

Reeuwijk

Zoutman-West

Mochten de zoekgebieden  uit het eerste segment onvoldoende initiatieven opleveren om de opwek-ambitie te halen, dan wordt gekeken naar zoekgebieden in het zogeheten ‘tweede segment’. In het definitieve akkoord wordt niet gemeld welke zoekgebieden dit om zou gaan, maar in het concept-akkoord werden onderstaande zoekgebieden op agrarische grond genoemd:

Reeuwijk

Tempelpolder Oost

Reeuwijk

Tempelpolder West

Reeuwijk

Tempelpolder Zuid

Reeuwijk

Polder Middelburg

Waarder

Polder Westeinde Waarder Oost

Naast deze kansrijke zoekgebieden zijn er ook een aantal gebieden uitgesloten. In Bodegraven-Reeuwijk gaat dat om:

  • In Reeuwijk: gebieden langs de Nieuwdorperweg en Oud Reeuwijkseweg.
  • In Bodegraven: een gebied langs de Oud Bodegraafseweg.
  • In Waarder: een gebied tussen het Oosteinde en de A12, een gebied ten zuiden van het Westeinde en Oosteinde en een gebied ten westen van De Groendijck en de Molendijk.

Projectplan indienen

Nu de gebieden en voorwaarden zijn vastgesteld, mogen initiatiefnemers (zoals projectontwikkelaars of energiecoöperaties) een plan indienen voor een zonneveld.

Hiervoor lanceert de regio binnenkort een digitaal platform. Hierop staan alle locaties waar projecten mogelijk zijn, inclusief de lokale bijzonderheden en de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. Bij het indienen van deze plannen is altijd een overeenkomst met de grondeigenaren nodig.

De plannen die worden ingediend worden door een commissie beoordeeld en regionaal geprioriteerd. Alleen de plannen die het best voldoen aan de voorwaarden van het programma komen in aanmerking voor een vergunning. Wanneer de plannen daarna verder worden uitgewerkt, worden de omwonenden betrokken.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten