OPBR verheldert en verenigt

Ondernemersfonds opgericht voor agrariërs

De oprichting van de vereniging Ons Agrarisch Fonds is een feit. Ons Agrarisch Fonds is de naam van het nieuwe ondernemersfonds waarmee agrariërs van Bodegraven-Reeuwijk 'leuke dingen' kunnen doen. Het fonds wordt gefinancierd vanuit een opslag op de OZB voor niet-woningen.
ons agrarisch fonds

Ons Agrarisch Fonds is onderdeel van ondernemersfonds Ons Fonds, dat wordt gevoed met een opslag op de OZB-heffing voor niet-woningen die de gemeente bij ondernemers uit de gemeente in rekening brengt. Tot 2020 hadden agrariërs een uitzonderingspositie en konden hun bijdrage terugvragen. Per 2022 kon dit niet meer en werden zij geografisch ingedeeld bij bestaande trekkingsgebieden.

Met Ons Agrarisch Fonds bundelen zij de krachten om hun bijdrage nuttiger in te kunnen zetten. Leden zullen ideeën kunnen pitchen, die worden beoordeeld door een commissie. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van bomen, beveiliging van bedrijven, ongediertebestrijding of haalbaarheidsonderzoek voor verduurzaming.

Voorlopig bestuur

De Vereniging Ons Agrarisch Fonds i.o. beheert het fonds. Als bestuursleden hebben zich beschikbaar gesteld Martin van den Hoeven (voorzitter) uit Driebruggen, Niels Nederend (penningmeester) uit Nieuwerbrug en Marieta Rijlaarsdam (secretaris) uit Bodegraven. Het is aan de leden op een binnenkort uit te schrijven ledenvergadering om akkoord te gaan met dit drietal of om wellicht andere kandidaten voor te dragen of toe te voegen.

Hoe kunt u lid worden?

Het bestuur i.o. heeft een lijst met zo’n tweehonderd namen die bij Ons Agrarisch Fonds horen, maar beschikt niet over alle emailadressen. Bent u agrarisch ondernemer en wilt u lid worden of meer informatie? Stuur dan een email naar onsagrarischfonds@ons-fonds.nl. Een lidmaatschap is gratis.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten