OPBR verheldert en verenigt

OPBR is grote kaartenbak voor lokale bedrijfskennis

Ondernemers kunnen kritisch zijn op het OPBR. Een organisatie boven hun vereniging, wat levert dat op? Kersverse voorzitter Jan Oostveen ziet veel voordelen. Hij deelt zijn visie in dit artikel.
voorzitter

“Het OPBR bundelt de kennis en kunde van alle ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk. Dat geeft ons een unieke positie om allerlei thema’s gemeentebreed te overzien en belangen bij elkaar te brengen,” vertelt Jan Oostveen. Die positie biedt volgens de nieuwe voorzitter twee grote voordelen: op regionaal niveau kan het OPBR een lokale stem laten horen en op lokaal niveau kan het specifieke kwesties in een brede context plaatsen. “Het OPBR kan razendsnel schakelen.”

Van lokaal naar regionaal

Waarom is er een aparte organisatie nodig om ‘thema’s te overzien en belangen bij elkaar te brengen’? Kunnen ondernemersverenigingen dat niet zelf? “Nee.” zegt Jan. “Neem het Triple Helix-overleg Midden-Holland, een regionaal overleg tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda. Daar komen telkens verschillende onderwerpen aan de orde. De ene keer gaat het over retail, de andere keer over de indeling van bedrijventerreinen. Voor een enkele ondernemersvereniging is het nuttig om altijd aanwezig te zijn. Maar als ‘hun’ onderwerp aan bod komt, dan wil je wel je stem kunnen laten horen. Het OPBR vangt alle vliegen in één klap.”

Bovendien is het OPBR op de hoogte van alle lokale belangen. Recent ging het in het Triple Helix-overleg bijvoorbeeld over de verdeling van kantoorruimte over de regio. “De provincie probeert die verdeling te maken op basis van hun cijfers, maar is niet volledig op de hoogte van de lokale situatie. Een vierkante meter kantoorruimte in Bodegraven is niet een-op-een uitwisselbaar met een vierkante meter in Reeuwijk. De bedrijven in deze dorpen zijn sterk verbonden met hun locatie. Die twee vullen elkaar aan.” 

Het type kantoorruimte is ook van belang. “Bodegraven-Reeuwijk heeft geen enorme kantoren nodig, maar wel kleinere kantoren voor lokaal gevestigde bedrijven en aanvullende dienstverlening. Die bedrijven moet je niet dwingen om naar Gouda te gaan waardoor ze hun cruciale locatiebinding kwijtraken.”

Ten slotte heeft de verdeling van kantoorruimte nog invloed op niet-economische aspecten van de gemeente. Het soort werkgelegenheid dat de gemeente biedt, bepaalt de samenstelling van de bevolking – mensen willen immers dicht bij hun werk wonen. “Een divers bedrijfsleven en een gevarieerde samenleving functioneren het beste en zijn het leukste,” stelt Jan. “Kantoorbedrijven vragen voornamelijk hooggeschoolde arbeid, dus dat vormt een tegenwicht tegen bedrijven met laaggeschoold personeel.”

Lokale kennis is dus essentieel in de overleggen om regionaal beleid in de gemeentelijke context te kunnen plaatsen. Het OPBR kan die kennis aanboren. Het platform is van alle markten thuis, dus kan alle ondernemersbelangen in de gemeente met één stem naar voren te brengen. “In zo’n overleg probeert toch iedereen er het beste uit te halen voor zijn eigen gemeente. Bodegraven-Reeuwijk is met het OPBR beter georganiseerd dan sommige van onze gesprekspartners en dat maakt ons een sterk blok.”

Van specifiek naar breed

Naast het bundelen van lokale krachten heeft het OPBR volgens Jan nog een groot voordeel: “Wij kunnen een probleem in de volle breedte te zien.” 

Op gemeentelijk niveau zijn de meeste issues sector- of dorpsspecifiek. “Dan komen wij er niet tussen.” Maar soms vraagt een kwestie een bredere blik. “Neem bijvoorbeeld de locatie voor arbeidsmigranten. In principe zijn arbeidsmigranten geen ondernemersprobleem, maar een zaak voor de samenleving. Er spelen echter wel ondernemersbelangen. Sommige bedrijven hebben de laaggeschoolde arbeid die arbeidsmigranten bieden nodig, dus moet bij hun plaatsing rekening gehouden worden met zaken als mobiliteit. Samenleving en bedrijfsleven grijpen ook hier nauw in elkaar.”

Het OPBR is echter geen denktank en ook geen beleidsmaker. “Wij bepalen niet waar kantoren of arbeidsmigranten worden geplaatst en gaan ook geen commissie vormen om daarover na te denken,” stelt Jan. “Wat wij doen, is de belangen van het bedrijfsleven weergeven. Het OPBR is een platform, een grote kaartenbak om de juiste mensen te vinden die kennis van zaken hebben. Het is het aanspreekpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in de belangen van het bedrijfsleven in Bodegraven-Reeuwijk.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten