OPBR verheldert en verenigt

Oproep tot gefaseerde aanleg Bodegravenboog

In een dringende oproep aan de Tweede Kamer vragen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk opnieuw aandacht voor de aanleg van de Bodegravenboog.
Bodegravenboog_op_kaart

In de brief wijzen de wethouders Robin Kersbergen en Relus Breeuwsma erop dat “provincie, bedrijven en gemeenten in de afgelopen jaren tientallen miljoenen hebben geïnvesteerd in diverse lokale maatregelen om deze regio bereikbaar en leefbaarder te maken en ontwikkelperspectief te bieden.”

Ook stellen de wethouders voor om de aanleg van de Bodegravenboog op te knippen in fases: de binnenboog (Bodegraven richting Rotterdam/Den Haag) of de buitenboog (precies omgekeerd). “Aanleg van een van beiden lost al meer dan de helft van de problemen op.”

Zinloos

Volgens de wethouders heeft de regio zelf al veel zaken opgepakt door de aanleg van een gemeentelijke en provinciale infrastructuur zoals de N207 Zuid en de A12 Amaliabrug en parallelroute, doorfietsroutes, vaarwegmaatregelen op de Gouwe en alternatieven voor de recreatie. Om vervolgens de conclusie te trekken: “Zonder de aanpassing van het knooppunt Bodegraven zijn deze investeringen in het onderliggend wegennet echter zinloos.”

De aanleg van de Bodegravenboog, als directe aansluiting van de N11 op de A12 in de richting van Utrecht en vanuit Rotterdam/Den Haag, is al jaren onderwerp van gesprek. Volgens onderzoek zouden deze maatregelen het omliggende wegennet ontlasten en daarmee bijdragen aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, welvaart en leefbaarheid van een groot deel van de regio. Nu loopt het verkeer op de N11 nog elke dag vast bij de afslag Bodegraven richting Rotterdam/Den Haag en is de zogenaamde botrotonde bij de entree van het dorp overbelast.

Ook BBG pleit voor Bodegravenboog

Ook het 5-jarige onderzoekstraject Beter Bereikbaar Gouwe eindigt met de conclusie dat de Bodegravenboog de meest effectieve en gewenste oplossing is voor de verkeersproblematiek in de regio

Voor de zomer besluiten gemeenteraden en Provinciale Staten wat ze met de aanbevelingen van het BBG gaan doen.

Lees verder>>

Geen geld

De rijksoverheid heeft echter geen geld beschikbaar voor de aanleg en heeft de aanleg vooralsnog op de lange termijn, van ten minste 20 jaar, geschoven. Na allerlei lobbywerk is wel afgesproken dat het miniserie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Zuid-Holland een gewenst wegontwerp van de aansluiting zal ontwikkelen. Het ministerie toetst daarbij het wegontwerp en de kostenraming. Dit moet de provincie dan weer een handvat bieden om een veilige fietsverbinding/oversteek via de botrotonde te realiseren.

In hun brief constateren de beide wethouders echter dat “De concrete oplossing om de doorstroming van de N11 te verbeteren en het sluipverkeer door de kernen van Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven terug te dringen nog ver weg blijft en vooralsnog onbereikbaar is.” Wel is inmiddels een onderzoek in voorbereiding om de N459 aan te passen (Goudseweg richting Reeuwijk). In de brief stellen de wethouders dat “De investering voor een enigszins werkende oplossing eigenlijk niet proportioneel meer is ten opzichte van de kosten van de gewenste eindoplossing.” Met andere woorden: dat kost veel te veel geld.

Bron: kijkopbr.nl

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten