OPBR verheldert en verenigt

Subsidie voor groene bedrijventerreinen van de toekomst

Bijna een derde van de directe werkgelegenheid in Zuid-Holland vind je terug op bedrijventerreinen, zij vormen een essentieel onderdeel van de Zuid-Hollandse economie. En juist die plekken zijn vaak versteend en daardoor gevoelig voor wateroverlast en hittestress en dus niet klimaatbestendig. Daar wil de provincie iets aan doen.

De verwachting is dat als er niets verandert, over 30 jaar de gemiddelde gevoelstemperatuur op een zomerse dag op een bedrijventerrein oploopt tot 40,8 graden Celsius. Niet echt prettig verblijven dus. Daar kan met vergroening iets aan worden gedaan. Dit maakt de terreinen bovendien aantrekkelijker voor werknemers, omdat een groene omgeving zorgt voor een betere gezondheid en helpt tegen stress. Daarnaast hebben bedrijventerreinen een enorme potentie voor de besparing van energie en de opwek van duurzame energie; meer dan dat van alle huishoudens bij elkaar. Individuele bedrijven nemen al maatregelen om energie te besparen, maar bedrijven op bedrijventerreinen kunnen ook de krachten bundelen door bijvoorbeeld slim hun energie te delen via een energienetwerk.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft verschillende subsidies om verduurzaming op bedrijventerreinen te stimuleren. Om goede plannen te maken is er bijvoorbeeld de planvormingsubsidie. Om gezamenlijk te investeren in maatregelen is er de verduurzamingsubsidie. Ook is er een subsidie voor eigenaren van daken, waterbassins en parkeerterreinen om deze te voorzien van zonnepanelen. Daarnaast ondersteunt de provincie bij het oprichten van (nieuwe) samenwerkingen op bedrijventerreinen door de inzet van ambassadeurs.

In de praktijk

Een van de bedrijventerreinen die gebruik heeft gemaakt van de verduurzamingsubsidie is Schiebroek in Rotterdam. Dit bedrijventerrein telt zo’n 160 bedrijven. Edwin Markus, parkmanager van Schiebroek: “Wij hebben de subsidie als Bedrijven Investeringszone (BIZ) namens de ondernemers aangevraagd. We zijn het project begonnen met een energiescan van de gebouwen van de ondernemers die hierin geïnteresseerd waren. Zo’n energiescan geeft inzicht in hoeveel energie je kunt besparen.”

Dit jaar investeren de bedrijven van Schiebroek rond de 800.000 euro in verduurzaming, waarvan ongeveer 160.000 als subsidie is verstrekt door de provincie. Met die subsidie worden onder meer zonnepanelen aangeschaft en isolatiemaatregelen getroffen. “De lijnen met de medewerkers bij de provincie zijn kort, waardoor ik bij vragen makkelijk kon schakelen.” Wouter Bosch van Hoftijzer, een van de deelnemende bedrijven, ervoer het aanvragen van de vergunning als eenvoudig: “Het is een duidelijk en soepel proces en verliep zonder problemen.”

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten