OPBR verheldert en verenigt

Ondernemers schorten overleg met gemeente op

De ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk schorten het overleg met de gemeente tot nader order op. Het bestuur van OPBR stuurde op dinsdag 15 november een bericht naar het college van b en w waarin de redenen van het besluit worden toegelicht: “De afgelopen maanden achten wij ons als vertegenwoordigers van de ondernemers door u niet serieus genomen. Kennelijk acht u de rol van het lokale bedrijfsleven minder belangrijk. Afgezien van de disproportioneel verhoogde OZB waarmee onze gemeente tot de duurste van de regio gaat behoren.”
gefrustreerde_ondernemers_opbr

UPDATE: OPBR is weer in gesprek met de gemeente, zij het voorzichtig. 19 december vindt het tweede gesprek plaats om de relatie te herstellen. Het doel is om een nieuw Actieprogramma Economie op te stellen (het huidige evalueerden we in januari). OPBR wil in ieder geval vaart achter het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein, verdere versterking van onze winkelgebieden en aandacht voor verduurzaming en ontsluiting van bedrijventerreinen.

Het bericht met de opzegging van de samenwerking werd daags na de OPBR-ledenbijeenkomst verzonden. Bij die bijeenkomst waren 15 van de 17 besturen van ondernemersverenigingen in onze gemeente vertegenwoordigd. “Zij ondersteunen deze toch vergaande stap,” zegt voorzitter van OPBR Jan Oostveen. Een aantal van de verenigingen kent vergelijkbare frustraties in het contact met gemeentebestuur. Oostveen: “In de vergadering werden diverse voorbeelden gedeeld: er wordt niet of veel te laat geantwoord, de gemeente trekt zich terug uit overleggen en zelfs gedane toezegging worden ongedaan gemaakt.”

Geen excuus

Dat de gemeentelijke organisatie in een transformatieproces zit na de reorganisatie van de ambtelijke top, is geen excuus volgens de voorzitter. “Als er één groep is die snapt hoe het is om onderbezet te zijn, zijn het de ondernemers wel. Maar wij weten ook dat dit geen vrijbrief is om je afspraken niet na te komen en niet of heel traag te reageren. Want dát is waar we het over hebben.”

Tijdig acteren

Oostveen noemt drie voorbeelden: “Eén: de aanstelling van een centrummanager wordt geschrapt, terwijl de ondernemers de door de gemeente gevraagde cofinanciering al maanden rond hebben. Als tweede noem ik het overleg over de verkeersproblematiek in Reeuwijk-Dorp. Deze is volledig terug bij af, omdat de gemeente de grote afwezige is in de overleggen. Het derde voorbeeld is het op de helling zetten van de toezegging voor een gezamenlijk onderzoek van OCB en gemeente naar de oostelijke parallelbaan langs de A12. Het gaat niet om geld, het gaat om het nakomen van je beloften. Om tijdig acteren als het nodig is.”

Eerst zien, dan geloven

De gemeentesecretaris liet eind vorige week weten dat het college zich in de navolgende week buigt over de opschorting van de overleggen. Het OPBR-bestuur gaat ervan uit dat de dialoog met het college zelf plaatsvindt. De opschorting duurt totdat OPBR constateert dat er afspraken nagekomen worden en de uitgesproken intenties om samen te werken ook inhoud krijgen. “Eerst zien, dan geloven. Van onze kant is altijd alert en zorgvuldig gecommuniceerd. Het college moet echt bewijzen dat wij weer constructief kunnen samenwerken.” In gevallen waarin de belangen van individuele ondernemers geschaad dreigen te worden wijkt OPBR van de opschorting af.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten