Zon op bedrijfsdaken Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bodegraven Reeuwijk organiseert samen met Winst uit je woning een grootschalige inkoopactie voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en verwarmingsinstallaties.

De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt daarom naar efficiente en dus grootschalige huisvestingsmogelijkheden. In 2015 is met dit doel een pand neergezet net ten zuiden van de Greenport. Rene heeft er weinig lovende voor. “De gemeente vergat bepaalde voorwaarden te stellen, waardoor de arbeidsmigranten die daar wonen vaak helemaal niet in Boskoop werken. Zo hebben de ondernemers van de gemeente er niks aan.” Peter Velthuijs van de gemeente Alphen aan den Rijn reageert echter dat zulke voorwaarden juridische niet af te dwingen zijn. “Polen, Bulgaren en Roemenen zijn EU-burgers die vanwege het vrije verkeer van personen en goederen niet mogen worden uitgesloten om ergens te wonen. Het is juridische niet houdbaar.”

Een nieuw hotel ten oosten van Boskoop komt niet van de grond. Er verschijnt wel huisvesting aan de Genielaan in Alphen voor (voorlopig) 148 arbeidsmigranten, maar het is nog niet voldoende. in 2017 besluit de gemeente dat ondernemers ook een vergunning kunnen aanvragen om arbeidsmigranten te huisvesten op eigen terrein. Deze huisvesting moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en het aantal arbeidsmigranten wordt gelimiteerd door de oppervlakte van het bedrijf (zie kader ‘Alphense voorwaarden’).

''We proberen de migranten aan ons te binden, zodat ze volgend jaar terugkomen"

We moeten wat
Rene van Lint ziet de huidige situatie vooral als een compromis. Het haalt de grootste druk eraf, maar ideaal is het ook niet. Hij hoopt toch dat er een grootschalige locatie bij komt. “Ik snap dat niemand zit te wachten op een hotel met vierhonderd man naast de deur, maar we kunnen het niet vooruit blijven schuiven. Met z’n allen maken we toch gebruik van de arbeid en producten, daar moeten we ook wat voor doen.”

Over duurzaamheid

ANDERE ARTIKELEN OVER DUURZAAMHEID

Ja, ik wil op de hoogte blijven!