OPBR verheldert en verenigt

Stand van zaken in ondernemersvraagstukken Bodegraven-Reeuwijk

Op 15 november kwamen alle 17 ondernemersverenigingen van Bodegraven-Reeuwijk bij elkaar tijdens de ledenvergadering van OPBR bij Doordacht in Bodegraven. Wat is de stand van zaken op ondernemersvraagstukken in de gemeente?
Ledenvergadering2

De foto is archiefbeeld van een eerdere ledenvergadering.

Voorzitter Jan Oostveen heette de aanwezigen welkom. Het bestuur is sinds kort versterkt met Janet de Vos, die betaald projectmatige ondersteuning biedt. Een andere verandering in het bestuur is de aanstaande voorzitterswissel. Jan Oostveen treedt begin volgend jaar af. Zijn opvolger wordt in januari bekendgemaakt.

OZB-tarieven 2024

Het eerste onderwerp op de agenda is de stijging van de OZB-tarieven voor niet-woningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. OPBR heeft zijn uiterste beste gedaan om de hoge lastendruk voor ondernemers aan te kaarten, maar het mocht niet baten. In 2024 gaat het tarief met 16,7% omhoog. Er lijkt wel een belofte te liggen om in 2025+ alleen te corrigeren voor inflatie.

Ons Fonds

Het jaarverslag van Ons Fonds werd doorgenomen. Ons Fonds doet een ronde langs de trekkingsgebieden om het functioneren te evalueren. Er staan nog een paar trekkingsgebieden op de planning.

Wat wil jij weten?

OPBR zit een aantal keer per jaar met wethouders om tafel. Graag ontvangen we hiervoor jullie input voor vragen en onderwerpen.

Mail naar: oostveen@xs4all.nl.

Status oostelijke parallelweg A12

In 2023 is samen met de gemeente (op gedeelde kosten) een onderzoek uitgezet. Tellingen van het onderzoek kwamen uit op 1300 voertuigbewegingen. Dit lijkt niet te kloppen, want sommige bedrijven gaven aan dat zij daar nagenoeg individueel al voor zouden zorgen. Uitleg van het onderzoeksbureau over dit aantal is tot op heden niet ontvangen. De gemeente is gevraagd om niet vroegtijdig een conclusie te verbinden aan het onderzoek, maar dit is toch gebeurd. De voortgang is onzeker.

Het OCB (Ondernemers Collectief Bodegraven) blijft aandringen op de aanleg van de parallelweg.

Centrummanager komt

Het budget is bijna rond om voor 15 maanden een centrummanager in te huren. De vacature wordt uitgewerkt en eerdaags uitgezet. De centrummanager zal enkel operatief zijn in de winkelgebieden, maar gemeentebreed van meerwaarde zijn. Hij/zij kan ook vragen doorspelen van buiten de detailhandel, maar OPBR wenst nog steeds dat er bij de gemeente een contactpersoon Bedrijventerreinen komt. De gemeente heeft de intentie om iemand hiervoor aan te stellen/nemen.

Groen op Broekvelden & Groote Wetering

De gemeente heeft toegezegd om – met het budget dat het OCB beschikbaar heeft gesteld – extra groen aan te brengen op gemeentelijke grond op de bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering. Er is nog geen planning.

Symposium ‘Maak duurzaamheid concreet’

OPBR Duurzaam organiseert maandag 27 november een nieuw symposium bij Unica: ‘Maak duurzaamheid concreet. Naar een toekomstbestendig bedrijf’. Meld je aan.

Waar moet het volgende symposium over gaan? Laat het weten: r.schilt@merosch.nl.

Actieprogramma Economie 2023-2026

OPBR heeft op 29 september een nieuw convenant getekend met de gemeente. Momenteel ligt de focus op het verbeteren van de relatie met het college. Belangrijkste zaken in het actieprogramma zijn: het budget voor de centrummanager (loopt), onderzoek naar gang van zaken bij ondernemers (op verzoek van OPBR), een nieuw plan voor recreatie en toerisme en een nieuw plan voor dorpspromotie.

Zero-Emissie Stadslogistiek

De invoering van Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) is dichterbij dan vele ondernemers denken. De binnenstad van Gouda en bijna heel Alphen aan den Rijn krijgen per 2025 al beperkingen voor fossiele bestel- en vrachtauto’s. Het bewustzijn onder ondernemers is echter nog laag, alternatieven staan nog onvoldoende op het netvlies en de randvoorwaarden voor omschakeling ontbreken.
OPBR was betrokken bij een onderzoek naar hoe ondernemers om kunnen gaan met ZES in Midden-Holland. De uitdaging is nu om ondernemers te informeren, onderzoeksresultaten te delen en handreikingen te bieden. Kijk hier het webinar met de onderzoeksresultaten terug.

Ontwikkelingen Rijnhoek II

De gemeente heeft gekozen voor Rijnhoek II (ca. 13 ha) als locatie voor een nieuw bedrijventerrein, mede omdat dit binnen 10 tot 15 jaar is te realiseren. Het plan wordt nu uitgewerkt.

Zoutman-Oost en Zoutman-West

Voordat Zoutman-Oost (gedeeltellijk) kan transformeren naar woningen, moet Zoutman-West worden ontwikkeld. Begin oktober is er met het college gesproken over Zoutman-West. De ontwikkeling blijft nu hangen op de verhuizing van de volkstuin; dit is het enige perceel met gemeentelijke grond en de huur loopt af in 2025. De rest is particulier in eigendom. Daarbij is de contactpersoon bij de gemeente gestopt, er wordt gezocht naar een opvolger.

Ondernemersprijs Midden-Holland 2024

Maandag 29 januari 2024 vindt de finale plaats van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2024. Onze gemeente is afgelopen jaren zeer succesvol geweest. OPBR koopt kaarten uit loyaliteit, dus indien je kaarten wenst voor jouw ondernemersvereniging, kun je dit aangeven bij Jan Oostveen (oostveen@xs4all.nl).

Triple Helix: vechten voor de regio

Gemeenten, bedrijven en onderwijs uit Midden-Holland vormen in het Triple Helix Overleg een economisch blok tegenover de provincie. Recentelijk hebben we als Triple Helix een verlanglijst ingediend tijdens de formatie van de Provinciale Staten. Het gevoel heerst echter dat we als kleine regio minder aandacht krijgen en meer gezien worden als bedreiging voor de natuur. Het is de taak aan ons om te laten zien dat ons bedrijfsleven hier niet mee op gespannen voet staat.

Onnodige verlichting

Aan het einde van de vergadering bracht John van Gemeren van de Watersnip nog een aandachtspunt in: verlichting op onnodige tijden bij bedrijven en bedrijventerreinen. Doe je lichten uit, bespaar energie en kosten en help de natuur!

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten